Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1965’ten 12 eylül 2010 halk oylamasına yasakoyucunun memur sendikacılığına bakış açısı ve ilo normları

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de memur sendikacılığı 1961 Anayasası'yla yasallık kazanmış; ilk memur sendikaları, "1965 Tarih 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu"nun yürürlüğe girmesiyle kurulmaya başlamıştır. Ancak, memur sendikacılığı kısa ömürlü olmuş; 1971'de, Anayasa'nın 46. maddesinde yapılan değişiklikle memurlara verilen sendikal örgütlenme hakkı geri alınmıştır. Memur sendikacılığı, 1992'de fiilen yeniden başlamış; bu tarihten sonra çok sayıda memur sendikası kurulmuştur. 2001'de, memur sendikacılığının yasal çerçevesini çizen 4688 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 12 Eylül 2010 Halk Oylaması'nda memur sendikacılığıyla ilgili olarak Anayasa'nın 53. ve 54. maddelerinde değişiklik yapılmıştır Bu makalede, 1965'ten 12 Eylül 2010 Referandumu'na yasa koyucunun memur sendikacılığına bakış açısı irdelenmiş; memur sendikacılığıyla ilgili yasaların ILO normlarıyla çelişip çelişmediği ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The civil servant unionism in Turkey gained legislation with 1961 Constitution; the first syndicates began to have been established from 1965 in accordance with the coming into force of"1965 dated no.624 State Personnel Syndicate Law". But, the civil servant syndicalism was shortlived; the unionization right that was given to officers was retaken with the change in clause 46 of the Constitution in 1971. The civil servant unionism restarted in fact in 1992; a number of civil servant syndicates were established after this date. In 2001,the law no. 4688 that draw the legal framework of the civil servant unionism came into force. In 12 September 2010 Referendum, the clause 53-54 titled "collective labour agreement" of the Constitution related to civil servant unionism was amended. In this article, the point of view of legislator towards civil servant unionism was examined thoroughly; the situation towards ILO norm soft the laws that were legislated related to civil servant unionism were discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :