Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkiye’de muhasebe hukukunun çerçevesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

İsletmelerin finansal durumlarının ve basarılarının ölçümlenmesini amaçlayan bir bilgi sistemi olan muhasebe, borç-alacak iliskisinin kaydedilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmıstır. Çift yanlı kayıt sisteminin ortaya çıkması islemlerin anlamlı bir sekilde kaydedilmesi ve özetlenebilmesi mümkün olabilmis, tacirler belli bir anda varlık ve borçlarını gösteren özet raporlar hazırlamaya baslamıslardır. Özellikle sanayi devrimini izleyen yıllarda muhasebenin sadece bir kayıt tekniği değil bir bilgi sistemi olduğu anlasılmıstır. Günümüzde muhasebenin tanımı, isletmenin varlık ve kaynaklarında değisme yaratan ve parayla ifade edilebilen tüm islemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen ve bu bilgileri finansal raporlar haline getirip, bunları karar alıcılara ileten bir bilgi sistemi seklinde yapılmaktadır. Türkiye'de muhasebe hukuku Türk Ticaret Kanunu ile olusmaya baslamıs, özellikle Vergi Usul Kanunu çerçevesinde sekillenmistir. Muhasebe hukukumuz ile ilgili diğer önemli düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yayınladığı tebliğlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kabul edilmesi ile birlikte Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın resmi tercümesi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın 2013'ten itibaren tüm ticaret sirketleri tarafından uygulanacak olması ise yapılan en kapsamlı düzenleme olmustur. Bu çalısmanın amacı, muhasebenin tarihsel gelisimini kısaca açıklayarak Türkiye'de muhasebe hukukunun çerçevesi hakkında bilgi vermektir.

Özet İngilizce :

Accounting, which is an information system with the purpose of measuring businesses' financial position and financial success, started with keeping records of receivables and payables. With the introduction of double-entry book keeping system, business transactions could be recorded and summerized in an appropriate manner, merchants started to prepare summary reports that list the assets and liabilities at a certain date. Especially after the industrial revolution it was accepted that accounting is not only a recording technique, but also an information system. Today accounting is defined as an information system, which identifies, records, classifies, summarizes those transactions that can be defined in monetary terms and results in a change in the assets or sources of an entity, and reports those information as financial statements to decision makers. Legal framework of Turkish accounting practices started with the Turkish Commercial Code, and shaped by the Tax Procedure Law. Other important regulations are communiques issued by Capital Markets Board and Banking Regulation and Supervision Agency. However, mandatory adoption of Turkish Financial Reporting Standards, which are the official translation of International Financial Reporting Standards, for all companies after 2013 according to the new Turkish Commercial Code is the most important regulation for accounting practices. The aim of this study is to describe the history of accounting briely and provide the information about the framework of Turkish accounting regulations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :