Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Does using drama in efl classes meet the needs of the learners?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, HAYEF1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years the language learner has been seen as an active learner who has a unique learning profile with different individual strengths and skills. One reflection of this understanding can be seen in Gardner's Multiple Intelligences Theory. According to Gardner, who is an educational psychologist at Harvard University, intelligence is not just one form of cognition but a multi-faceted aspect of thinking. As one of the most attractive theories used in the educational field for the last three decades, multiple intelligences theory comprises of eight intelligences which are the linguistic, logical-mathematical, spatial, musical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal and naturalist intelligences. Meeting the learners' needs emerging from the above mentioned family of intelligences is one of the main objectives of today's education. This study aims at analyzing whether the use of drama in language teaching can help nurturing eight intelligences of the students and meet their needs.

Özet İngilizce :

Son yıllarda öğrenci, bireysel özellikleri ve becerileriyle kendine özgü öğrenme profili olan aktif öğrenen birey olarak kabul edilmektedir. Howard Gardner'ın bilim dünyasına kazandırdığı Çoklu Zeka Kuramı, bu anlayışın bir yansımasıdır. Harvard Üniversitesinde eğitim psikologu olan Gardner'a göre zeka bilişin bir türü olmaktan çok düşünmenin çok katmanlı bir boyutudur. Son otuz yıldır eğitim alanında en sık kullanılan kuramlardan birisi olan çoklu zeka kuramı dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel (uzamsal), müziksel, kinestetik, kişilerarası, içsel ve doğa zekalarından oluşmaktadır. Günümüz eğitim anlayışının temel amaçlarından birisi öğrencilerin yukarıda geçen zeka alanlarından doğan gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu bağlamda çalışmada yabancı dil derslerinde drama kullanımının sekiz zeka türünün beslenmesinde ve öğrenci gereksinimlerinin karşılanmasında katkı sağlayıp sağlayamayacağı incelenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :