Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel siyasette temsil üzerine bir çalışma: şanlıurfa örneği

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

Belediyeler, kentlilerin ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları seçimle göreve gelen kamu tüzel kişileridir. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Karar organının seçimle göreve getirilmesi, seçilmişlerin halkı daha iyi temsil edeceği düşüncesine dayanmaktadır. Ancak, kentin gelişmişlik düzeyi hem yerel siyaseti hem de yerel temsili etkilemektedir. Bu çalışmada, belediye meclis üyelerinin cinsiyet, yaş, siyasal parti tercihi, meslek, öğrenim ve medeni durum profilleri, Şanlıurfa il merkezi nüfusu ile karşılaştırılarak yerel halkı temsil etme sorunsalı üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Municipalities are the public corporations which provide the common needs of the city dwellers. The municipality council, elected via general ballot, is the decision-making body of the municipality. Assignment of the decision board through the elections is based on the idea that more effective representation can be achieved via elections. However the development level of a city affects the local politics and the local representation. In this paper, we deal with the problematic of the local representation by comparing the sex, age, political preference, profession, education and marital status of the members of the municipality council with the dwellers of provincial center of Şanlıurfa.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :