Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu yönetiminde yeni bir çalışma alanı olarak uluslararası göç: yasalaşma ve idari yapılanma sürecinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde Türkiye'nin uyum sağlaması gereken politika alanlarından birisi de uluslararası göçtür. Bu nedenle, başta uluslararası koruma sağlanması olmak üzere, uluslararası göçmenlere yönelik politikalar oluşturulması, ilerleyen yıllarda, Türk kamu yönetiminin öncelikleri arasında olacaktır. Bunun en önemli göstergesi 2010 yılında hazırlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısıdır. Çalışmada, yasa taslağının içeriği incelenerek, Türk kamu yönetiminde ortaya çıkacak değişiklikler, Avrupalılaşma olarak tanımlanan AB'ye uyum bağlamı da göz önünde bulundurularak, değerlendirilmiştir. Türkiye'de uluslararası göç alanına özel olarak hazırlanmış ilk yasa olan taslağın, onaylanmasında ve uygulanmasında karşılaşılacak güçlükler vurgulanarak, Türkiye'de idari anlamda gerçekleşmesi beklenen dönüşümlere dikkat çekilmiştir.

Özet İngilizce :

International migration is one of the policy areas that Turkey has to accomodate in the EU accession process. For this reason, formation of policies towards international migrants, including providing them international protection, will stand first on the list of the Turkish public administration in the coming years. "Draft Law on Foreigners and International Protection", prepared in 2010, is the key indicator of this attitude. This study evaluates the changes which will be occured in Turkish public administration system through examining the draft proposal within the context of the Europeanization. The article empahizes the difficulties encountered during the approval and implementation process of the first unique law of international migration in Turkey, as well as expected transformation of the Turkish administrative system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :