Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mısır’da ekonomik kalkınma çabaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı 1952 sonrası Mısır'daki ekonomik kalkınma modelini incelemektir. Mısır petrol fakiri bir ülke olmasının ötesinde zengin tarımsal kaynaklara sahiptir ve yüksek nüfusuyla gelişmekte olan diğer ülkelerle, örneğin Suriye ile ya da diğer bölgelerdeki gelişen ekonomilerle önemli benzerlikler göstermektedir. Bu makalede Richards ve Waterbury'nin ekonomik gelişme, devlet ve sınıfların sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde oldukları fikrinden yola çıkılmış ve Orta Doğu ülkelerinin genelinde siyasetin ekonomiyi kontrol ettiği varsayımı temel alınmıştır. Bu çerçevede Mısır'da 1952'de başa gelen Hür Subayların zamanla nasıl yeni bir sınıfsal düzen kurdukları incelenecek ve daha sonraki dönemlerde bu sınıfların ekonomik açılmanın önündeki en önemli sınırlama olduğunun altı çizilecektir.

Özet İngilizce :

This article aims to analyze the economic development policies in Egypt. Egypt, as an oilpoor country but rich in agricultural and human resources shows many similar characteristics with other countries in the region, like Syria and other developing countries in other regions. This article follows the analysis of Richards and Waterbury that underlines the continuous interaction between economic development, state and social actors as well as the assumption that politics drives economics in the Middle East. In this context how the Free Officers that came to power in 1952 created new social classes through the economic development model and how those actors in later years became an impediment for liberalization will be analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :