Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kiymetler borsasi’nda finansal kriz döneminde yabanci yatirimcilarin hisse senedi tercihlerinin analizi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 2006-2011 döneminde, portföy yatırımları için tercih ettikleri hisse senetleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, yabancı yatırımcıların piyasa değeri büyük olan firmaları, yerli yatırımcıların ise piyasa değeri küçük olan firmaları tercih ettiğini göstermiştir. Yerli ve yabancı yatırımcılar, yatırımcı grupları bazında detaylı olarak incelendiğinde, yatırım fonlarının özellikle özsermayesi yüksek firmaları tercih ettiği görülmüştür. Yabancı yatırımcıların firma tercihlerinin İMKB şehir endeksleri içerisinde yer alan firmalar ile ilişkisini incelemek için kukla değişkenler yardımı ile regresyon denklemi oluşturulmuş, İMKB şehir endeksi hesaplanan şehirler kukla değişken olarak kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış ancak regresyon denklemindeki katsayılar Ankara, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ şehirleri için pozitif olarak gözlenmiştir. Analiz sonucu bu şehirlerde yer alan firmaların yabancı yatırımcılar tarafından tercih edildiği şeklinde yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the stock preferences of foreign investors for their portfolios were analyzed for Istanbul Stock Exchange (ISE) during the period 2006-2011. Analysis results show that foreign investors prefer big companies having large market capitalization while domestic investors prefer small companies having small market capitalization. When the domestic and foreign investors are examined in detail on the basis of investor groups, it is found that especially equity funds prefer investing in companies having high shareholders’ equity. When the foreign investors are analyzed whether they prefer the companies included in the ISE City indexes, the regression results were found to be statistically insignificant. Although the regression results were statistically insignificant, the coefficients for the cities; Ankara, Istanbul, Izmir and Tekirdag was observed to be positive. These results give clues about foreign investors’ preferences for the companies located in these cities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :