Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

From environmental responsibilities to green management: case of turkey and a comparative analysis

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
240
DOI :
Özet Türkçe :

In the world where the natural resources are not limited and the fact that balance is worsen at a fast pace has led businesses to develop new strategies. Green management is not a management style; it is rather restructuring business processes. Restructuring has to include many business' processes. In this study, the largest 100 industrial companies traded on Istanbul Stock Exchange (XU Index) and Canada's 100 largest industrial companies traded on Toronto Stock Exchange were examined on their annual reports, financial statements and disclosures, along with official websites on the information of the seven operations related to the environmental issues were collected. These companies of two different countries were compared based on the information gathered.

Özet İngilizce :

Dünyada doğal kaynakların sınırlı olmadığı ve zaman içinde dengenin hızla bozulduğu gerçeği işletmeleri yeni stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Yeşil yönetim bir yönetim tarzı değil, işletme süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırma işletme içindeki pek çok süreci kapsamak zorundadır. Çalışmada IMKB'de işlem gören en büyük 100 sanayi şirketi ile Kanada Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören en büyük 100 sanayi şirketi faaliyet raporları, finansal tabloları ve açıklamaları ile web sayfaları incelenerek çevreyle ilgili yedi faaliyete ilişkin bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda iki ülke şirketleri kıyaslanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :