Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu avrupa’da radikal neo-liberal dönüşüm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Avrupa Çalışmaları Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Doğu Avrupa'daki dönüşüm ve bütünleşme süreçlerini irdelemektir. Çalışmada öncelikli olarak iç içe geçen bu süreçlerin nasıl okunabileceği tartışılmaktadır. Süreçlerin tekil faktörlerden öte ulusal ve uluslararası aktör ve faktörlerin etkileşimini vurgulayan bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi gerektiği önerilmektedir. Böylesi bir yaklaşım bölgedeki yeniden yapılanma süreçlerinin neo-liberal küresel yeniden yapılandırma politikaları ile olan etkileşimini, uluslararası mali kuruluşlar ve Avrupa Birliği'nin neo-liberal süreci farklı formlarda nasıl yeniden ürettiğini ortaya koymaktadır. Bu kuruluş ve kurumlar eşgüdüm içerisinde yürütülen şartlara dayalı siyasi yaklaşımlarıyla eklemlenmeyi hızlandırmak amacıyla coğrafi bölgede ayrıştırmaya gitmişlerdir. Temel olarak hedeflenen bölge ülkelerinin Avrupa Birliği üyelikleri gerçekleşmiş olsa da izlenen neo-liberal dönüşüm projesi sorunlara çözüm üretememiş, hatta sorunların yeniden üretilmesine neden olmuştur. Bu durum Batı'nın üçüncü dünya ülkeleri ile olan ilişkisine benzer bir şekilde yardıma dayalı bağımlılık mekanizmasının yeniden üretilmesi anlamına da gelmektedir.

Özet İngilizce :

This paper aims to analyse the transformation and integration processes in Eastern Europe. It first discusses the approaches towards these intertwined processes. It argues that the processes should be studied through a holistic approach which emphasises the dialectical relationship between internal and global actors and factors. Such an approach reveals the dialectical process between the transformation and integration processes and neo-liberal process of global restructuring, and how the international financial institutions and the European Union reproduced various forms of neo-liberal process in the region. These institutions have favoured geographical differentiation in the region with an aim to accelerate the integration through their political approach based on conditionality. Although the main aim, membership of the countries of the region into the European Union, is achieved the neo-liberal radical transformation project is far from finding answers to the problems of the region. In a way it helped reproduce these problems reproducing the mechanism of dependency through aid in a similar way to the relations between the West and the Third World.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :