Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada amaçlanan, çevreyi kirletenin sorumluluğunu özel hukuk çerçevesinde ele almaktır. Kamu hukukuna kıyasla özel hukuk çevreyi korumada bir takım yetersizlikleri bünyesinde barındırmaktadır ve fakat söz konusu yetersizlikler çevreyi kirletenin özel hukuk bağlamında sorumlu olamayacağı anlamına da gelmemektedir. Bu sebeple çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu; ilk aşamada Çevre Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğuna gidilmesinde bir araç olarak kullanılan komşuluk hukuku kuralları ve Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş; olumsuz çevre etkileri yaratabilecek kusursuz sorumluk halleri çerçevesinde incelenecektir. Son olarak ise Çevre Kanunu'na göre kirletenin hukuki sorumluluğu ortaya konulacaktır.

Özet İngilizce :

This article intends to explain the civil liability of the polluter in framework of civil law. Compared to public law, private law contains some inadequacies to protect environment but such deficiencies do not annihilate the civil liability of the polluter. In this context, the responsibility of the polluter will be examined based on private law. In doing so, the rules of neighbourhood law and Turkish Code of Obligation's absolute liability cases, will be considered. Lastly, polluter's liability will be propound pursuant to Environment Act.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :