Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel farkındalık

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyılın global bilgi dünyası, ekonomiyi, politikayı, sosyal olguları, teknolojiyi ve bilginin artan önemini yeniden düşünmeyi gerektirmenin yanı sıra, ekolojiyi de yeniden düşünmeyi ve globalleşme eğiliminin bir parçası olarak ele almayı gerektirmektedir. Çevre sorunları, günümüzde en çok tartışılan, çözüm bekleyen ve tüm insanlığı ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bireylerin bu konuya ilişkin farkındalık geliştirmesi ve buna yönelik tedbir alması sorunların çözümünde önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu bakış açısından hareketle, bireylerde özellikle de gençlerde çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma konuları akademik çalışmalarda da yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ile çevreye yönelik sorunların azalmasına ilişkin bireysel katkı olarak aldıkları kişisel tedbirler arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu bağlamda çalışma, çevre sorunlarından haberdar olmanın öncül olduğu, bunun ötesinde bir çevresel farkındalık yaratmanın gerekli olduğu ve böylece eylem aşamasında çevreyi korumaya yönelik kişisel tedbirler geliştirmenin sonuç olarak ele alındığı bir süreç üzerine oturtulmuştur. 353 öğrenciye uygulanan anket çalışması, üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik konulara duyarsız kalmadıkları, belirli bir farkındalığa sahip oldukları ancak çevreyi korumaya yönelik alınan kişisel tedbirler konusunda çok güçlü bir tutum sergileyemedikleri sonucunu vermiştir.

Özet İngilizce :

21st century global knowledge world requires not only rethinking on economics, politics, social things, technology and increasing importance of knowledge but also rethinking on ecology and handling it as a part of globalization trend. Environment issues recently have became the topic that discussed, looked for solutions and concerned with all people. Improving environmental awareness of people and taking precautions is assumed that vital step on solving these issues. In this respect, creating environmental awareness and protection on people especially students have taken place in academic studies. The aim of this study is to prove the relationship between environmental awareness and personal precaution of university students. In this context, the model of study is shaped knowing environmental issues as antecedent, environmental awareness as necessity and improving personal precaution as conclusion. Survey results attending 353 university students showed that university students have information about and aware of environmental issues, but they do not behave cautious to the environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :