Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma ahlakı kavramına kültürel bir bakış ve türkiye’de çalışma ahlakı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmaya yönelik sahip olunan olumlu değerlerle ve tutumlara ilişkin bir kavram olan çalışma ahlakı toplumsal kültürün etkisi altındadır. Bazı toplumların kültürel özellikleri, başarı için çalışmanın yeterli ve gerekli olduğu inancını geçerli kılacak biçimde şekillenmişken bazı toplumlarda bu tam tersi olabilir. Sıkı çalışmanın başarıyı getireceği inancının görece az olduğu toplumlarda, başarı için başka birtakım sosyal kurumlara, ailevi ilişkilere, şansa, ilahi yardıma, vb. ihtiyaç olduğu düşüncesinin yüksek olması beklenebilir. Ya da birey her ne kadar çalışırsa çalışsın istediği başarıya ulaşamayacağını düşünebilir. Bu durumda da hem toplumsal hem de bireysel anlamda çalışma ahlakının düşüklüğünden, yetersizliğinden bahsedilebilir. Bu kapsamda ülkemizde çalışma ahlakı literatürü ile kültür birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma referans bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Work ethic , a concept related to favourable values and attitudes towards working , is under the effect of social culture. While the cultural characteristics of some societies are shaped by the idea that working is sufficient and vital for success , this may be just the contrary for some others. In the societies in which the belief that hardworking brings the success is comparatively weak, it may be highly expected that success need some other social institutions , family relationships, luck, a divine hand and so on . The individual may also think that however hard he works, he can not achieve his goals. In this situation, it can be told that work ethic from both social and cultural aspects is low or insufficient. So in this context, the work ethic literature and culture in our country have been tried to analyse together . This work can be regarded as a reference work.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :