Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arabizimden teritoryal kimliğe geçiş: 1989 sonrası ürdün’de kimlik politikaları ve demokratikleş(eme)me çabaları

Yazar kurumları :
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Ürdün ve Filistin entitelerini kuşatan tarihsel ve siyasal bağlar gözönüne alındığında Ürdün Haşemi Krallığı'nın barındırdığı Filistin boyutu ve demografik dengesizlik ülkedeki kimlik politikalarına şekil vermesi bakımından hayati önem taşımaktadır. Ürdün siyasi tarihi, ülkenin bir entite olarak ortaya çıkmasından itibaren Pan-Arapçı bağlılıklar ve Filistin ulusal hareketiyle çakışmıştır. Ürdün ve Filistin arasındaki bağlar belirgin olarak Ürdünlü kimliğinin inşa edil(eme)mesi tartışmalarına sebebiyet vermiştir. Buna bağlı olarak, Filistin-İsrail meselesinin çözümsüzlüğü, Arap devletlerinin Filistin mücadelesine verdiği taahhüt ve Arabizimin etkisi Ürdün'deki kimlik inşa sürecine hatırı sayılır ölçüde şekil vermiştir. Krallığın süregelen kimlik oluşum süreçleri göz önüne alındığında, ülkenin sınırları çevresinde gelişen bölgesel açmazlar, Ürdün'de yürütülen kimlik politikalarının merkezinde yer almaktadır. Bölgesel istikrarsızlığın ülke için en önemli etkisi siyasal liberalleşme politikalarından uzaklaşmak olmuştur. Bu çerçevede, Krallık yasal önlemler ile demokratikleşme sürecini yavaşlatmış ve "Önce Ürdün, Sonra, Arap Dünyası" teritoryal kimlik-inşa girişimi ile Orta Doğu'da yaşanan açmazların yarattığı iç huzursuzluğa çözüm üretme çabası içerisine girmiştir.

Özet İngilizce :

Given the historical and political linkages that have closely bound Jordanian and Palestinian entities, the Palestinian dimension and enduring demographic imbalance in the Hashemite Kingdom of Jordan have become central in shaping her politics of identity. Jordanian political history as a separate entity has for the most part coincided with that of Pan-Arabist identity and Palestinian national movement. The linkage between Jordanian and Palestinian entities has, specifically, brought various debates on the un/making of Jordanian identity. Accordingly, unsettlement of the Palestinian-Israeli dispute, Arab countries' commitments to the Palestinian problem and the impact of Arabism have all had considerable effects on Jordanian identity formation. Given the constant identity-building processes in Jordan, it's, therefore, central to analyze the effects of regional instabilities across Jordan's borders on the re-formulation of identity politics in the country. One of the most detrimental effects of the regional challenges on Jordan has been the retreat from the process of political liberalization. Thus, Jordan found itself to respond these external effects with two strategies: re-building Kingdom's politics of identity through "Jordan First, Arab Second" campaign with defining Jordanian identity in territorial sense; and secondly de-liberalizing the political arena via undertaking some legal measures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :