Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de fars dili ve edebiyatı alanında yapılan çalışmalar bibliyografyası denemesi i: fars dili ve edebiyatı anabilim dallarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezleri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye'de Fars dili ve edebiyatı alanında yapılan çalışmalara ait bibliyografya denemesinin bir bölümü olarak hazırlanmış olup, Türkiye üniversitelerinin Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini konu almaktadır. Çalışmada Türkiye'de Fars dili ve Edebiyatı alanında yapılmış yayın ve incelemeleri konu alan bibliyografya çalışmaları ve Türkiye üniversitelerindeki Fars Dili ve Edebiyatları Anabilim Dallarının tarihi kısaca tanıtılmış, Türkiye üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında hazırlanan tezlerin sayısal verileri ve istatistik tabloları verilmiştir. Bu tablolarda yıllara göre Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında toplam kaçar adet tez hazırlandığı, her tez yöneticisinin/danışmanının hangi üniversitelerde kaç adet tez yönettiği, söz konusu anabilim dallarında hazırlanan tezlerin bu anabilim dallarının bulunduğu üniversitelerde hazırlanan tezlere ve Türkiye üniversitelerinde hazırlanan tezlere oranı, bu tezlerin hazırlandığı üniversitelere göre sayısal ve yüzdelik dağılımı, yıllara göre Türkiye'de hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezleri içerisinde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında hazırlanan tezlerin oranı ve bu anabilim dallarında hazırlanan tezlerin konularına göre dağılımı gösterilmiştir. Son olarak Türkiye üniversitelerinin Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerinin akademik/bibliyografik künyeleri verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The present work, prepared as a part of the bibliography of the works on the Persian language and literature in Turkey, focuses mainly on the PhD. and MA theses completed at the of Persian Language and Literature departments in the Turkish universities. After a brief introductory information of the bibliographical works done on the publications and researches over Persian language and literature in Turkey, and a short history of the Persian Language and Literature departments, quantitative data and statistical tables of the theses in question have been presented. The tables have shown the overall number of the mentioned theses in each university, their supervisors, their distribution over supervisors and universities, the comparison of the theses prepared in the universities with the Persian language and literature divisions with the theses prepared on other subjects in the same universities and other universities in Turkey, the ratios of the above-mentioned theses with respect to the other theses in those universities and finally the annual and topical proportion of the PhD. and MA theses prepared at the Persian Language and Literature Departments to the theses completed in Turkey. Finally, the short academic/bibliographic descriptions of the PhD. and MA theses prepared at the Persian Language and Literature Departments in Turkish universities have been provided.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :