Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk vergi hukukunda ihbar ve ihbar ikramiyesi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Devlet idaresi altında olan vatandaşlarına kamu hizmetlerini sunabilmesi için kamu gelirlerine gereksinim duyar. Kamu harcamalarının öz finansman aracı kamu gelirleri olan vergilerdir. 1982 Anayasa'sına göre herkes, vergi ödevini yerine getirmekle mükelleftir. Türk vergi sisteminde vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak kamuya aktarılmasını sağlamak üzere 1931 yılında 1905 sayılı yasa yürürlüğe girmiş olup; yasa ile vergi ihbar ve ihbar ikramiyesi kurumu düzenlenmiştir. Yasanın etkinliğini arttırmaya yönelik olarak uluslararası normlar da dikkate alınarak gerek 1982 Anayasası'nda gerekse yasalarda değişiklikler yapılmıştır. Ancak 1931'den beri yürürlükte olan yasanın etkin olarak işlevliğini sürdürmediği görülmektedir. Bunun nedenlerini, yasada yer alan nispet ve tutarların güncellenmemesi, kişilerin muhbir olarak adlandırılmak istememeleri ve idare tarafından ihbar müessesesinin topluma yeterince tanıtılmaması olarak sıralanabilir. Vergide otokontrolü sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak için 1905 sayılı yasa ve beraberinde yapılan yasal değişikliklerin kamuya tanıtılması gereklidir.

Özet İngilizce :

The State requires public revenue to finance public goods and services it provides to its citizens. Equity finance for public expenditures is public revenue in the form of taxes. According to the Turkish Constitution of 1982 every citizen is obligated to fulfill their tax duty. In the Turkish tax system Code 1905 was brought into effect in 1931 to ensure timely and full transfer of taxes to the public authority and the code also arranged for the institution of tax denunciation and denunciation prize. Over time, arrangements have been made to increase the effectiveness of the code by making necessary changes in the Constitution of 1982 and relevant legislation in accordance with international norms. However, it is clearly observed that the relevant code, which has been in effect since 1931 is not efficiently utilized. The reasons for this can be listed as; failure to update ratios and amounts codified in the legislation, a desire to avoid being perceived as an informant by private citizens and a failure of the tax authority to sufficiently inform the public about the institution of denunciation. Informing of the public about the Code 1905 and other relevant legislation is necessary to establish autocontrol and prevent loss of tax revenue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :