Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali yolsuzluğun yansımaları: türkiye için eşbütünleşme analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Universitesi Uygulamalı Bilimler Yuksek Okulu Maliye Bolumu1, Celal Bayar Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İktisat Bolumu2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yolsuzluk, vergi sistemi gibi çok geniş ve önemli konuların birbirleriyle ilişkileri ile sınırlı kalınarak, bu ilişkiler teorik ve ampirik temelde irdelendikten sonra, çalışmanın temel amaçlarından hareketle araştırma yöntemi kısaca anlatılarak, Türkiye'de yolsuzluk ve vergi sistemi ilişkisini kapsayan bir model denemesi yapılmakta, analitik bulgular tartışılmaktadır. Türkiye'de 1985- 2007 dönemine ait veriler kullanılarak yolsuzluk, vergi yükü, genel bütçe vergi gelirleri, dolaysız ve dolaylı vergilerin GSYİH'deki payı ve denetim oranı değişkenleri arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi de test edilmiş, bulunan ampirik sonuçlar, Genel Bütçe Vergi Gelirleri- Yolsuzluk hariç tüm değişkenler arasında en az bir yönde nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In this study, with respect to the relationship of corruption and tax systems being widespread and important subjects; this relationship was investigated theoretically and empirically, and the investigation method was explained according to the aspects of the study, then a proposed model including this relationship in Turkey are suggested. Indeed, analytical results were investigated. Long and short term relationship between corruption, tax burden, tax income of general budget, the ratio of direct and indirect taxes in GDP and tax audit ratios was determined by using data between 1985 and 2007. In the study, causality relationship between variables was examined; determined empiric results indicate that there is causality relationship at least on one direction, between all variables except tax income of general budget –Corruption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :