Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma hayatında işyeri kabalığı olgusu

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumlarda, bireylerin karşılıklı saygı çerçevesinde davranmalarını sağlayan sosyal ve kurumsal normlara aykırı davranışlar, işyeri kabalığı olarak tanımlanmaktadır. "Günaydın" veya "iyi günler" dememe, teşekkür etmeme, karşısındakinin sözünü kesme, azarlama, yüksek sesle konuşma, özel hayata müdahale, vb. bir takım davranışları bu kavram çerçevesinde değerlendirebiliriz. Günümüz çalışma hayatında pek çok etken dolayısıyla giderek yaygınlaşan bu olgu, çalışanlar ve kurum açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. En önemli tehlike ise, yönetimin yaşanan bu örgütsel sapmayı görmezden gelmesi veya önemsememesidir. Bu durumda iki veya daha fazla kişi arasında gelişen olgu, tüm kuruma yayılabilmekte ve bir süre sonra kurum kültürünün bir parçası haline gelebilmektedir.

Özet İngilizce :

Behaviors that are contrary to the social and organizational norms for mutual respect are called workplace incivility. Missing to say "good morning", neglecting to greet one another, cutting people off while speaking, chiding, talking pedantically, interfering private life, etc. can be evaluated as some behaviors related with this phenomenon. Workplace incivility, becoming prevalent because of many factors in today's working life, results in damaging effects for workers and organizations. The most important risk is, ignoring or disregarding this organizational deviance by the management. As it is, the phenomenon rising between two or more person may spread to the whole organization and in time become a part of the organizational culture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :