Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 68

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektöründe yer alan bankaların finansal varlıkları üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Son yaşanan (inansal kriz sonucunda, finansal piyasaların şeffaflığı ve güvenilirliğini muhafaza etmek amacı ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK/IASB) 13 Ekim 2008 tarihinde TMS 39 Finansal Araçlar: Ölçme ve Değerleme Standardı'nda bir değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik işletmelerin türev ürünler dışında kalan finansal varlıklarını istisnai durumlarda alım-satım amaçlı finansal varlıklar sınıfından satışa hazır amaçlı ya da vadeye kadar elde tutma amaçlı finansal varlıklar sınıfına ya da kredi ve alacaklar sınıfına transfer etmesine olanak tanımıştır. Bu çalışma Türk Bankacılık Sektöründe yeralan bankaların bu değişiklik doğrultusunda finansal varlıklarını 2008 yılında yeniden sınıflandırıp sınıflandırmadıklarını, sınıflandırmışlar ise yeniden sınıflandırmanın hangi finansal varlık grupları arasında gerçekleştirildiğini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yer alan kırk beş bankanın otuz dördünde 2008 yılında alım-satım amaçlı finansal varlıklarının toplam varlık ve özsermayelerinin içindeki payının azaldığı tespit edilmiştir. Sözkonusu otuzdört bankanın sekizinde ise bu azalmanın finansal varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanmış olduğu tespit edilmiştir. Yeniden sınıflandırma yapan sekiz bankanın sekizi de yeniden sınıflandırma işlemini alım satım-amaçlı finansal varlıklar grubundan vadeye kadar elde tutma amaçlı finansal varlıklara yapmıştır. Bu bankalar arasından sadece bir banka yeniden sınıflandırma yaparken alım-satım amaçlı finansal varlıklardan vadeye kadar elde tutma amaçlı finansal varlıklar grubuna ve satışa hazır amaçlı finansal varlıklar grubuna transfer yapmıştır.

Özet İngilizce :

As a direct response to the recent financial crisis and various requests from firms and regulatory bodies the IASB took an urgent action to ensure the transparency and confidence are restored to financial markets by issuing an amendment to IAS 39 as of October 13, 2008, which enables entities to reclassify their financial assets other than derivative instruments from held-for-trading to available-for-sale or held-to-maturity in rare circumstances or to loans and receivables. This paper examines whether and to what extent banks operating in Turkish Banking Industry applied the amendments to IAS 39 regarding reclassification of non-derivative financial instruments in their 2008 financial statements. The share of financial assets held-for-trading in total assets and owners' equity decreased, in the financial statements of 34 of the 41 banks studied, in Turkish Banking Industry in 2008. In 8 of 34 banks studied, it stems from exercising reclassification option in the amendment. All of the 8 banks reclassified them as held-to-maturity and only one of them also reclassified as available-for-sale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :