Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 63

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişliği ölçmede alternatif bir araç: kopenhag tükenmişlik envanterinin marmara üniversitesi akademik personeli üzerine uyarlaması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma 2008'de Antalya'da Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulan ve özet olarak yayınlanan bildirinin, örnek sayısı arttırılarak genisletilmis ve detaylandırılmıs versiyonudur. Ana evrenin heterojen olduğu varsayımı ile örnek sayısı arttırılarak olusturulmus bu çalısmanın Kopenhag Tükenmislik Ölçeğinin (Copenhagen Burnout Inventory-CBI) Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirliğini inceleme amacının yanında, yapılan bir önceki çalısmada bulunan güvenilirlik ve değiskenler arası iliski düzeyleri ile karsılastırılma hedefi de bulunmaktadır. Tükenmislik kavramını ölçen ve literatürde çok sık kullanılan Maslach Tükenmislik Envanterine (Maslach Burnout Inventory-MBI) göre kullanım kolaylığı, is dısı tükenmisliği ölçmesi, farklı kültürlerde kullanmaya elverislilik gibi üstünlüklere sahip olan CBI'ın Türkçe'ye geçerlemesinin sağlanması için yapılması gereken çalısmalardan biri olarak değerlendirilebilir. CBI'in Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirliğini yapmak amacıyla 351 akademisyen üzerinde MBI, CBI, isten ayrılma niyeti ve yasam enerjisi arasındaki iliskiler incelenmistir. Her ne kadar CBI'ın Türkçe'de geçerlemesinin sağlanabilmesi için daha fazla arastırmalara gereksinim bulunmaktaysa da bu çalısmanın, sadece Marmara Üniversitesi Akademik Personeli üzerinde geçerliliğinin sinyalini vermekte olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

This study is a detailed and extended version of the paper that is presented and summarized in the National Management and Organization Congress in 2008 in Antalya. The new study, which is done with the assumption of heterogeneous population, has a purpose of examining the reliability and validity of Turkish version of Copenhagen Burnout Inventory (CBI) on one side, comparing the two results of the new and old researches on the other. CBI is developed as an alternative to Maslach Burnout Inventory (MBI), which is widely used in the Literature, is claimed to be more user-friendly with its independent domains and wide usage in different sectors, culture and unemployment situation. In this study with the sample of 351 academicians, a research on the reliability and validity of CBI in Turkish has been done by seeking relationship among MBI, CBI, Vitality and Turnover Intention constructs. According to the results, CBI might be used in measuring burnout in Turkish with high reliability and validity, although different researches need to be done for validating the CBI in only Marmara University academic staff.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :