Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 65

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetimi bağlamında örgüt iklimini incelenmesi ve bir enerji şirketinde uygulama

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü, örgütün derininde yatan inançlara ve normlara işaret ederken; örgüt iklimi ise çalışanların örgüt ile ilgili ortak algılarını ifade eden daha yüzeysel bir kavramdır. Bu nedenle de örgüt ikliminin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi örgüt kültürüne kıyasla daha kolay olabilmektedir. Örgüt ikliminin etkilenebileceği değişkenlerden biri de, Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili olan çalışmalardır. Bir örgütteki tüm süreçlerin "mükemmel" işlemesini amaç edinen Toplam Kalite yaklaşımına yönelik çalışmalara girişmiş örgütlerde, bu çalışmalarda aktif olarak yer alan örgüt üyelerinin örgüt iklimi algılarının, çalışmalara katılmayanlara kıyasla olumluya yönelik olarak değişebileceği öngörülebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve halen toplam kalite yönetimi çalışmaları yürüten bir şirketin genel merkezinde görev yapmakta olan idari personelin örgüt iklimi algıları tespit edilmeye ve kalite uygulamalarında görev alıp almama veya kalite eğitimi alıp almama ile örgüt iklimi algısı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, beklenenin aksine bu çalışmalara katılmayanların örgüt iklimi algılarının daha olumlu olduğunu göstermiştir. Bu durumun nedenleri olarak da, kalite çalışmalarının şirkette halen devam ediyor olması ve örgüt ikliminin de buna bağlı olarak değişmesinin zaman alıcı bir süreci gerektirmesi ortaya koyulabilir.

Özet İngilizce :

Organizational culture depicts the norms and beliefs that lie in the depth of the organization. Organizational climate is a superficial concept that expresses the shared perceptions of employees regarding the organization. In a general sense, the measurement and interpretation of organizational climate seems easier that of organizational culture. One of the factors that might effect organizational climate is Total Quality Management (TQM) activities. TQM view adopts perfection as a general standard in all organization processes. Moving from this point on, it can be asserted that organizational climate perceptions of employees who participate actively in the TQM activities carried out by the organization are expected to be more positive compared to those of employees who do not take part in such activities. In this paper, the perceptions of the employees working in the headquarter of a company in energy sector regarding the organizational climate have been tried to be determined and whether there is a significant relationship between participating in TQM activities or taking training programme about TQM and organizational climate have been investigated. Opposed to what is expected, the results reveal that organizational climate perceptions of employees who do not participate in TQM activities are more positive than those of employees who do. A possible explanation for this outcome may be; TQM activities still continue in the organization and thus changing the organizational climate takes a long time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :