Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 65

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of professionall y qualified accountants in corporate sustainability reporting

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Over the recent years, the level of interest from external and internal stakeholders in corporate environmental, social and ethical performance has risen significantly and stakeholders have been pressing companies to publicly report this information either in annual financial reports or in voluntary corporate performance reports. Consequently more organizations start to measure and report on their social and environmental performance as well as the usual financial reporting measures because they have come to realize that meeting stakeholder expectations is as necessary condition for sustainability as the need to achieve overall strategic business objectives. Corporate sustainability reporting involves reporting financial and non-financial information to key stakeholders on the company's operational, social and environmental activities and its ability to deal with related risks. As this trend grows, so, too will the role of accountancy profession. There are number of ways in which operation of various mechanisms for enhancing sustainability offers challenges and opportunities that are directly relevant to the role of professionally qualified accountants. In this study the role of professionally qualified accountants in corporate sustainability reporting will be examined.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, işletme içi ve işletme dışı çıkar gruplarının işletmelerin çevresel, sosyal ve ahlaki performanslarına duydukları ilgi artmış; bu konulara ilişkin bilgilerin işletmelerin yıllık faaliyet raporlarının içinde bir bölüm olarak ya da ayrı bir rapor halinde yayınlanması için baskı yapmaya başlamışladır. Dolayısıyla mevcudiyetlerini sürdürebilmek için stratejik amaçlara ulaşılması kadar, çıkar gruplarının beklentilerinin karşılanmasının da önemli olduğunun farkına varmış olan işletmeler, kaçınılmaz olarak, sosyal ve çevresel performanslarını ölçmeye ve raporlamaya başlamışlardır. Sürdürülebilirlik raporu işletmelerin operasyonel, sosyal ve çevresel faaliyetleri ve bunlara ilişkin risklerle baş edebilme becerisini ortaya koyan finansal olan ve olmayan tüm bilgilerin çıkar gruplarına raporlamasını içerir. Bu raporlama biçimine olan eğilim arttıkça, muhasebe meslek mensuplarına düşen görev de artmakta, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için olması gereken çeşitli mekanizmalar mesleki ehliyeti olan muhasebecilere pek çok sorun ve fırsatı aynı anda sunmaktadır. Bu çalışmada mesleki ehliyeti olan muhasebecilerin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasındaki rolü incelenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :