Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 62

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal uygulama entegrasyonu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İsletme Enformatiği Bölümü1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Enformasyon teknolojilerinin hızlı gelisimi doğrultusunda, isletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla enformasyon sistem ve uygulamaları konusundaki yatırımlarını hızlandırmıslardır. İsletmeler, isletme içi fonksiyonlar arasında entegrasyonu sağlamak için kurumsal kaynak planlama sistemlerini (enterprise resource planning-ERP) son yıllarda tercih etmektedirler. Ancak teknolojinin de gelisen imkanlarıyla bir süre sonra isletme dısındaki tedarikçi, müsteri, finans kurulusları ve devlet gibi paydasların isletme ile entegrasyonu gerekli hale gelmistir. Bu noktada uygulamalar arası altyapı farklılıkları nedeniyle ERP sistemleri yetersiz kalmıstır. Son zamanlarda finansal ve yönetimsel nedenlerden dolayı artan sirket birlesmeleri ve satınalmaları, e-is (business-to-business, B2B) ve e-ticaret (e-commerce, B2C) uygulamaları da farklı enformasyon altyapılarının birlikte kullanılması gerekliliğini doğurmustur. Bu problemlere çözüm olarak gelistirilen kurumsal uygulama entegrasyonu (enterprise application integration-EAI) yaklasımı farklı sistemleri bağımsız bir platform üzerinden eslestirme ve bu sayede altyapıdan bağımsız olarak veri ve enformasyon paylasımı imkanı sağlamaktadır. Bu çalısmanın amacı, EAI yaklasımının gelisimini, ERP ile olan farklılıklarını, uygulama metot ve süreci ile EAI projelerindeki avantaj ve riskleri açıklamaktır. EAI konusunda yapılacak akademik çalısmalara ve isletmelerdeki EAI proje yöneticilerine ve çalısanlarına yardımcı olacak bilgi ve öneriler sunulması hedeflenmektedir.

Özet İngilizce :

The development in information technologies link the companies to invest more in information systems and applications to gain competitive advantage. Companies prefer ERP systems to integrate their internal business functions. Nevertheless the development of technology results the need to integrate other stakeholders to the companies; customers, suppliers, financial and governmental institutions. ERP systems show inefficiencies at this point because of the infrastructure differences. In recent years according to financial and organizational strategic decisions more joint ventures and company buyings happened in all over the world, e-business (B2B) and e-commerce (B2C) applications are widely used, both of them generate the need of using different information systems together. As a solution the enterprise application integration (EAI) approach is created to realize the mapping of different applications on an independent platform. This ensure the sharing of data and information in different infrastructures without any problem. The objective of this article is to report the development of EAI approach, differences to ERP, implementation methods and process, advantages and risks in EAI projects. This article would also assist the researchers and provide recommendations to EAI project managers or workers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :