Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 68

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçülerek büyüme stratejisi hayal mi? gerçek mi? türkiye eğlence sektöründe bir örnek olay çalışması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen dünyanın karmaşık ekonomilerinde başarı için örgütler, ancak temel yeteneklerine odaklanarak rekabet avantajı sağlayabilmektedirler. Bu doğrultuda yoğun rekabet ortamında esneklik, maliyet avantajı ve hız kazanabilmek için işletmeler küçülerek büyüme çalışmalarına yönelmektedir. Çalışmanın amacı, küçülerek büyüme stratejilerinden dış kaynaklardan yararlanma stratejisinin avantaj, dezavantajlarının değerlendirilmesi ve stratejik öneminin tespit edilmesidir. Çalışma altı temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küçülerek büyüme stratejisi kavramı, ikinci bölümde 'küçük iyidir' yaklaşımındaki örgüt yapılanmaları, üçüncü bölümde dış kaynaklardan yararlanma uygulamasının stratejik beklentileri incelenecektir. Dördüncü bölümde araştırma metodolojisi yapılandırılacak, araştırmanın amaç, yöntem ve örneklemi incelenecektir. Beşinci bölümde bulgular değerlendirilecektir. Son bölümde ise yönetim uygulamaları açısından sonuçlar tartışılacaktır. Çalışmada eğlence sektöründeki işletmenin temel yeteneği olan sinemacılık doğrultusunda temizlik faaliyetlerini dış kaynağa vererek küçülmesinin sağladığı avantajlar detaylıca incelenmiştir. İşletmenin faaliyeti kendisinin gerçekleştirmesi ile dış kaynak partnere vermesi arasında kalite ve maliyet boyutlarında önemli oranda olumlu bir fark bulunamamıştır. Örnek olayda dış kaynak kullanımının tercih edilmesinin nedeninin sağladığı yönetimsel boyuttaki kolaylıklar olduğu tespit edilmiştir. Dış kaynak kullanımının en önemli tercih nedeninin ise, temizlik faaliyetinde küçülürken sinema sayısı ve hizmet verdiği şehir sayısı açısından oldukça iyi bir oranda büyümesini sağlayan stratejik boyut olduğu tespit edilmiştir. Küçülerek büyüme uygulamalarından dış kaynaklardan yararlanma, rekabet üstünlüğü sağlamada stratejik bir gerçeklik yaratmaktadır.

Özet İngilizce :

In a complex economy in the developing world, organizations can have competitive advantage by using core competence. Accordingly, organizations tend to downsize to gain flexibility, cost benefit, and speed. The purpose of the study is to analyze the advantages, disadvantages, and strategical importance of outsourcing that is one of the downsizing strategies. The paper is structured in six main parts. Firstly, the concept of downsizing, secondly, the organization structures based on "small is good" idea will be analysed. Thirdly, the strategic expectations of outsourcing will be discussed. Fourthly, the research methodology will be outlined, as well as the purpose, sample and limitations of this study will be analyzed. Fifthly, findings will be analyzed. Finally, the results will be discussed and implications for management will be drawn. In this study the advantages of downsizing by using outsourcing in a company where its core competence is "cinema experience" in entertainment industry, were examined in depth. There is not a significant difference between outsourcing and doing the job by theirself in terms of quality and cost. However, outsourcing was preferred by the sample company, because it makes managing people more easily. Furthermore, outsourcing used as a strategy, increases the number of cinema saloons in different locations, at the same time downsizing some services. Consequently, in the case, outsourcing, the one of the downsizing strategies, is creating a strategic reality to provide competitive advantages.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :