Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 66

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartı kullanıcılarının kart tercihlerini değerlendirmeye yönelik bir araştırma: niğde üniversitesi akademisyenleri örneği

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İİBF1, Türkiye Halk Bankası 2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın ana amacı; akademisyenlerin kredi kartı tercihleri konusundaki görüşlerinin demografik özellikler itibariyle ortaya konulmasıdır. Araştırmada ayrıca kredi kartlarının harcamalar üzerindeki etkisi, kredi kartı kullanım sıklığı ve kredi kartı kullanım alanları katılımcıların demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla anket yöntemiyle, Niğde Üniversitesi akademisyenlerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bilgilere göre, maaşın aynı bankadan alınması, bankanın imajı kredi kartı tercihinde daha çok etkili iken, yakınların tavsiyesi ve kartın harcama limitinin yüksek olmasının fazla etkili olmadığı belirtilmiştir. Erkekler kadınlara göre daha yüksek harcama limitli kartları tercih etmektedir. Kadınlar ise daha çok hesap kesim tarihini önemsemektedir. Profesörler ve doçentler, yardımcı doçentlere göre kredi kartını veren kuruluşun imajını daha çok dikkate almaktadır. Kredi kartını kadınlar daha çok nakit taşımayı azaltması, doçent ve araştırma görevlileri taksit imkanları, profesör ve doçentler yüksek standartlı bir yaşam sunması nedeniyle tercih etmektedirler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this experimental study is to examine credit card usage of academicians in terms of demographic factors. For this purpose, data has been derived by using survey method. According to the results of the analysis while withdrawing salary from same bank and image of bank are much effective, the advice of companions and high limits of credit cards are not so effective. Mankind overrates higher limited credit cards considering womankind. Womankind overrates credit card billing date considering mankind. Professors and associate professors take in to account more the image of credit card issuers considering assistant professors. Womankind consider credit cards for reducing cash needs, associate professors and research assistant consider credit cards for installment opportunity and professors and associate professors consider credit cards for providing high standard of life

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :