Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 68

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entellektüel sermayenin ölçümü üzerine bankacılık sektöründe bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İşletme2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanması, entelektüel sermaye unsurlarını görünür hale getirecek ve sektörel karşılaştırmalara imkan sağlayacaktır. Entelektüel sermayenin ölçümünde kullanılan yöntemler entelektüel sermayeyi bir bütün olarak ve unsurları bazında ölçen yöntemlerdir. Bu araştırmanın amacı, literatürde ençok kullanılan entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri olan Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı, Piyasa Değeri Defter Değeri Farkı ve Entelektüel Sermaye Unsurların (insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi) Algısal Ölçümü yöntemleri kullanılarak bankaların entelektüel sermayesini ölçmektir. Araştırmanın sonucunda, her üç yöntemde de Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Türkiye îş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası'nın entelektüel sermayesi üst sıralarda iken Şekerbank, Tekstil Bank, Türk Ekonomi Bankası ve Alternatif Bank'ın entelektüel sermayesi alt sıralarda yer aldığı gözlenmiştir. Araştırmanın literatüre katkısı, Türk Bankacılık Sektörü'nde entelektüel sermaye unsurlarını görünür kılması ve bankalara geliştirmeleri gereken entelektüel sermaye unsurları hakkında öneriler getirmesidir.

Özet İngilizce :

The measurement and reporting of intellectual capital will make visible to elements of intellectual capital and enable to sectorial comparison. The methods using to measure intellectual capital are holistic and elemental methods. The aim of this research is that intellectual capital was measured via Market Value / Book Value, Market Value-Book Value and Perceptional Measurement of Elements (human capital, structural capital, customer capital), the most used ones in literature. The result in the research is found that while Turkey Garanti Bank, Akbank, Turkey Is Bank and Yapi and Kredi Bank have high intellectual capital, Sekerbank, Tekstil Bank, Turk Economy Bank and Alternatif Bank have low intellectual capital, as regard the three methods. The contribution of research is revealing the elements of intellectual capital in Turk Banks Sector and proposing banks for development of their intellectual capital.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :