Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 69

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim göstergeleri açısından türkiye ve avrupa birliği’ne üye ülkelerin karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İ.Ü.İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

21.yüzyılda yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi, uygarlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bilgiye ulaşma, bilgiyi uygulama ve bilgi üretebilme eğitimle gerçekleşmektedir. Küreselleşen dünyada eğitime yatırım yaparak eğitilmiş insan gücünü arttıran ülkeler rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile aday olan Türkiye'nin eğitim göstergeleri açısından karşılaştırılması Çok Boyutlu Ölçekleme ve Kümeleme Analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile eğitim göstergeleri açısından birbirine benzer ve birbirinden farklı olan ülkeler çok boyutlu uzayda haritalama yöntemiyle saptanmıştır. Ayrıca yine aynı yöntemle ülkelere ait eğitim göstergelerinden hangilerinin benzer, hangilerinin farklı olduğu da ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar Kümeleme analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların benzer olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

With the widespread use of new technologies in 21st century, information becomes considerably significant recently. To access, to apply and to produce information can be realized through education. In this sense, the countries which invest in education and increase number of educated manpower have become competitively advantageous in globalized world. In this study, the comparisons of the member states of EU and Turkey, which is a candidate state of EU, have been realized through multidimensional scaling analysis. Initially, similarities and disparities of the countries in terms of education indicators have been identified through mapping in multidimensional space with multidimensional scaling analysis. Furthermore, similarities and disparities in the education indicators of the countries have been identified through the same method. Then, the results have been compared with the results of cluster analysis and it is identified that the results are the same.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :