Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 69

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of 2008 global economic crisis on direct investments and causality between direct investments flow and internal factors: evidence from turkey

Yazar kurumları :
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

This article attempts to determine two aims. First, examine if structural shift exist in the direct investments of Turkey because of the 2008 global economic crisis. Second; determine the causality between direct investments and internal macro economic factors of Turkey. More clearly, taking into consideration that Turkey has become more integrated with the global financial system last years, the direct investments situation is to be analyzed both from the perspective of 2008 global economic crises and in relation with the internal fundamental economic variables such as industrial production, exchange rates, consumer confidence index and inflation rate. In the study, using the methodology of Zivot Andrews structural break and Granger Causality tests, results show that foreign direct investments of Turkey have been affected by the 2008 global economic crisis, whereas outflow of direct investments not. In addition it has been found Granger causality between direct investments and exchange rates, industrial production and consumer confidence index.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada iki temel amaç hedeflenmektedir. Birincisi 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye'nin direk yatırımlarında yapısal bir değişim meydana getirip getirmediğini araştırmaktır. İkincisi, Türkiye'nin makro ekonomik verileriyle direk yatırımları arasında nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymaktır. Daha açık bir şekilde ifade edilirse Türkiye'nin direk yatırımları, son yıllardaki finansal sisteme entegrasyonunun artması dikkate alınarak, hem 2008 küresel ekonomik kriz perspektifinde hem de endüstriyel üretim, döviz kurları, tüketici güven endeksi ve enflasyon gibi makro ekonomik değişkenlerle ilişkileriyle analiz edilmiştir. Zivot Andrews yapısal değişim ve Granger Nedensellik test yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, sonuçlar Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlarının küresel krizden etkilendiğini gösterirken, Türkiye'den yurt dışına yapılan direk yatırımların etkilenmediğini göstermektedir. Buna ek olarak direk yatırımlar ile döviz kurları, endüstriyel üretim endeksi ve tüketici güven endeksi arasında Granger nedensellik ilişkileri bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :