Cilt: 16 Sayı : 1
d
UKRAYNA KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE VE AB ENERJİ GÜVENLİĞİ
Mustafa ÖZALP

1.4K 129

Öz entrIn this paper, it is sought to answer this basic question: the potential of Turkey for being a great transit country between East-West and North-South, and what kind of profits and risks this potential has in order to provide the energy security for EU and Turkey. While this paper seeks to this question, it also defends this argument: if Turkey and EU carry out the following policies in the scope of Ukraine-Crisis, Ukraine-Crisis may be a great opportunity for Turkey to become a transit country in the energy sector. It has also been emphasized the opinions and suggestions on how the parties can turn this crisis into an opportunity. EU should have a huge lesson from Ukraine-Crisis and Turkey should turn this crisis into opportunity to provide its energy security. While Turkey-EU cooperation strengthens Turkey`s hand in the process of joining into EU, it will also strengthens the economic cooperation and integration between UE and Turkic Republics. Of course, this process will move the relationship between Republic of Turkey and Turkic Republics to the peak. If Ankara carries out its energy policies in the line with this, it makes Turkey a transit country in the energy sector, by utilizing the Ukraine-CrisisÖzetBu makalede şu temel soruya cevap aranmaktadır: Türkiye`nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında büyük bir enerji transit ülkesi olabilme potansiyeli ve bu potansiyelin, Türkiye`nin ve AB`nin enerji güvenliğini sağlamak yolunda ne gibi fayda ve risklerinin olduğudur. Makale bu soruya cevap ararken, paralelinde şu argümanı da savunmaktadır: Türkiye ve AB; Ukrayna krizi çerçevesinde aşağıda belirtilen politikaları uyguladıkları takdirde, Ukrayna krizi, Türkiye`nin enerjide çok büyük bir transit ülke olabilmesi için kaçırılmaz bir fırsat olabilir. Aynı zamanda bu krizi tarafların nasıl fırsata çevirebileceklerine dair görüş ve öneriler vurgulanmaktadır.AB, Ukrayna krizinden çok büyük ders almalıdır. AB ve Türkiye kendilerinin enerji güvenliğini arttırabilmeleri için bu krizi mutlaka fırsata çevirmelidirler. Türkiye-AB arasındaki enerji işbirliği, Türkiye`nin AB`ye katılım yolundaki elini güçlendirirken, AB-Türkî Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik işbirliği ve entegrasyonu da güçlendirecektir. Tabii ki bu süreç Türkiye ve Türkî Cumhuriyetleri, ilişkilerini de zirvelere taşıyacaktır. Ankara enerji politikalarını bu doğrultuda yürütürse, Ukrayna krizinden istifade edip Türkiye`yi enerjide transit ülke olma konumuna getirebilir.
Anahtar Kelimeler: entrEnergy Transit Country Turkey, Ukraine crisis, Turkey-EU Energy Security, TANAPEnerjide Transit Ülke Türkiye, Ukrayna krizi, Türkiye-AB

Kaynakça

Sayın Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kısakürek