Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 64

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankaların sektörel paylarındaki değişimin nitel bağımlı değişkenli panel veri modeliyle analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İsletme Bolumu1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 1990'dan sonra bankacılık sektörüne satın alma veya ortaklık yoluyla yerli ve yabancı yeni banka girislerinin olması bankalar arasında, sektörden çekilen bankaların piyasadaki paylarını ve müsteri portföyünü elde edebilmek için ciddi bir rekabet ortamı yaratmıstır. Böyle bir ortamda, bankalar hem kurumsal hem de bireysel bazda müsterilerinin sayısını, sundukları farklı hizmet ve olanaklarla arttırarak sektör içerisindeki paylarını yükseltmeye çalısmıslardır. Bu nedenle, Türkiye'de 1990-2007 arası dönemde faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli ticaret bankaları ile ülkemizde kurulmus ve sube açan yabancı bankaların, ülke içerisinde meydana gelen önemli ekonomik ve sosyal gelismelere paralel olarak sektör paylarında ne yönde bir değisiklik olduğunun belirlenmesi arastırmanın amacını olusturmaktadır. Bu amaçla ülkemizde faaliyet gösteren bankaların bilançolarından elde edilen veriler kullanılarak, Nitel Bağımlı Değiskenli Panel Veri Modeli ile analizler gerçeklestirilmistir. Arastırmada toplam aktifler, toplam krediler ile toplam mevduatlar bankaların sektör paylarını gösteren bağımlı değiskenler olup; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir-gider yapısı ile grup paylarına iliskin oranlar ise açıklayıcı değisken olarak alınmıstır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar, sektörün orta vadeli planları için kullanılabilmektedir.

Özet İngilizce :

There has been an intensive competitive environment in the banking sector after 1990s with the acquisition and joint ventures of local and multinational banks. These banks take place in this competition for getting the market shares of the banks which are still not in the sector. In this situation, all these banks try to increase their market shares individual and corporate customers by providing new and different services. Because of this reason, the change of the market shares of the local and multinational banks which operated in Turkey between the period of 1990-2007 parallel with the economic and social developments is the main aim of this research. The data have been taken from the balance sheets of these banks and panel data model with qualitative dependent variable is used in the analysis. In this research, total assets, total credits and total deposits are dependent variables that show the sector shares of the banks and capital adequacy, asset quality, liquidity, profitability, income-expenditure pattern and group share ratios are explanatory variables. The results can be used for planning in the banking sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :