Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 67

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik ağ süreci yöntemi ile üniversite dinamik entegre strateji modeli geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim alanındaki son eğilimler ve beklentiler doğrultusunda, üniversiteler dinamik koşullara uyum sağlamak ve gelece e yönelik bilinçli adımlar atmak için stratejik yol haritalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı gidermek için, stratejik planlar üniversite idarelerine yol göstermektedir. Bu planların etkin uygulamaları güncellik ve süreklilik gibi temel unsurlar ile yakından ilgilidir. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde strateji yapılandırma sürecindeki karar vericilere destek sağlamak üzere Üniversite Dinamik Entegre Strateji Modeli (ÜDESM) olarak da adlandırılan yeni bir yaklaşım geliştirmektir. ÜDESM, dinamik SWOT analizi ile bütünleşik Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemini kullanmaktadır. Ayrıca ÜDESM'in uygulanabilirli i Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2008-2012 Stratejik Planı örneği ile incelenmiştir. Sonuçta, önerilen ÜDESM'in yüksek öğretimde e itim faaliyetleri, altyapı, insan kaynakları vb. gibi ana başlıklara yönelik strateji geliştirmede üniversite idarelerine orijinal katkılar sağlaması beklenmektedir.

Özet İngilizce :

In parallel with the recent tendencies and expectations in education era, universities need strategic roadmaps in order to coordinate the dynamic conditions and to get conscious steps for the future. To satisfy this necessity, strategic plans have been guided for the university administrations. Effective implementations of these plans are closely related to the key facts such as actuality and continuity. The aim of this research is to develop a novel approach so called as University Dynamic Integrated Strategy Model (UDISM) to aid relevant decision-makers who are involved into strategy making process at universities. The UDISM takes the advantage of Analytic Network Process (ANP) method integrated with the dynamic SWOT analysis. Furthermore feasibility of the UDISM is studied on the example of the 2008-2012 Strategic Plan of Zonguldak Karaelmas University. Consequently, the proposed UDISM is expected to provide original contributions to university administrations in development of strategies towards the main headlines such as educational facilities, infrastructure, human recourses etc. in higher education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :