Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 68

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan örgüt ikliminin çalışanların iş tatmini, duygusal bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Î.Î.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada örgüt iklimi, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler incelendi. Kocaeli-Yalova kimya sektöründe çalışan 247 kişiden elde edilen veriler söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere kullanıldı. Veriler faktör ve güvenilirlik analizlerinden sonra korelasyon ve regresyon analizleri yolu ile incelendi. Kurduğumuz hipotezlerle uyumlu olarak araştırma sonuçları, örgüt ikliminin yönetimin desteği ile işin iddialı olması boyutlarının, örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), iş tatmini ve duygusal bağlılık üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunu gösterdi. Örgüt ikliminin otonomi boyutunun ise iş tatmini ve duygusal bağlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu gözlendi. İklimin rol belirsizliği değişkeni de, örgütsel vatandaşlık davranışı ve duygusal bağlılığı negatif yönde etkilemektedir. Bu araştırma sonuçları örgüt iklimine ilişkin algıların çalışanların vatandaşlık davranışı, iş tatmini, duygusal bağlılık gibi tutum ve davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde ise iş tatmininin ekstra rol performansı olarak ta adlandırılan vatandaşlık davranış ile, aynı zamanda duygusal.

Özet İngilizce :

The present study investigated the relationship between perceived organizational climate, organizational citizenship behavior and job satisfaction and affective commitment. Data obtained from 247 chemical industry employees in Kocaeli-Yalova were used to examine the hypothesized variables. After exploratory factor analysis, data were analyzed by correlation analysis and multiple regression models. Consistent with our hypothesis, the results of this research indicated that supervisory support and job challenging dimensions of perceived organizational climate have positive effects on organizational citizenship behavior and job satisfaction and affective commitment. Results indicated that otonomy dimension of organizational climate have positive effects on job satisfaction and affective commitment to the organization. Also the findings indicated that role ambiguity dimension of organizational climate has negative effect on organizational citizenship behavior (OCB) and affective commitment. The findings suggest the perceptions of employee about organizational climate are conducive to job attitude and behaviors of employee like organizational citizenship behavior, job satisfaction and affective commitment. Furthermore, results indicated that job satisfaction is a strong antecedent of organizational citizenship behavior and affective commitment to the organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :