Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzakdoğu felsefesi işığında yay filminin göstergebilimsel çözümlemesi

Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Uzakdoğu felsefesine göre, Yin-yang, tüm varlıkların ve doğanın kaynağıdır. Bu bağlamda, insanın ve evrenin anlamlandırılması da, bu ikilik çerçevesinde gerçekleşmektedir. Çalışmamızda, Uzakdoğu felsefesi üzerine temellendirilen inanç sistemlerinin insana ve evrene bakışının orta-ya konulması amaçlanmıştır. İnsanı ve evreni çözümlemek için bir araç olarak nitelendirilebile-cek ying-yang simgesinin göstergebilimsel yaklaşımla yorumlanmasına yönelik kuramsal bir denemeden yola çıkarak, Güney Kore Sinemasının son dönemlerde uluslararası platformda öne çıkan ismi Kim Ki-duk'un Yay (2005) adlı filmi irdelenmiştir. Kim Ki-duk'un filmleri, modern Kore toplumundaki ahlaki çöküşü açığa vurmak için cinsellik ve şiddet öğelerini rahatsız edici bir biçimde kullanılmasıyla bilinmektedir. Yay adlı filmde, bu öğelerden çok mistisizm, Uzakdo-ğu felsefesine dayanan ruhani bir yaklaşım sergilenmektedir. Filmde, toplumdan soyutlanmış olarak, açık denizde demirli bir teknede yaşayan genç bir kızın, gerçek yaşam ve modern dün-yayla tanışma süreci, döngüsel zamanda, başka bir anlatımla, yaşam ve ölüm döngüsünde ele alınmaktadır. Bu geçiş süreci, aynı zamanda, şaman inancına göre, maddi dünya karşısında mutlak üstünlüğü olan manevi dünya karşıtlığı üzerine temellendirilmiştir. Çözümlemenin sonucunda, yönetmenin, kendine özgü kadın-erkek ilişkisi betimlemesinin, toplumsal eleştiriye aracılık ettiği, Uzakdoğu inancının gereği olan manevi dünyanın, maddi dünya karşısındaki egemenliğinin, modern Kore toplumunda, yok olmakta olan bir anlayış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Selon la philosophie de l'Extrême-Orient, le yin-yang est la source de toutes les existences et de la nature. Dans ce contexte, la signification de l'homme et de l'univers provient de cette dualité. Le but de cet article consiste à décrire la pensée philisophique de l'Extrême-Orient, face à l'homme et à l'univers. En partant d'un essai théorique d'approche sémiotique du ying-yang, en vue d'analyser l'homme et l'univers, le film intitulé l'Arc (2005) du cinéaste Sud-Coréen Kim Ki-duk, le célébre metteur en scène au niveau international, est ici soumis à l'analyse. Les films de Kim Ki-duk sont connus par la représentation incommodée des éléments de violence et de sexualité pour refléter la corruption morale dans la société coréenne. Dans le film intitulé L'Arc, le directeur, préfère d'exprimer au lieu de ces elements une approche mystique et le spritualisme de l'Extrême- Orient. L'Arc, décrit et remet en cause, dans le temps cyclique, la jeune fille qui vit isolée au grand large de la mer à bord d'un voilier, tout en se trouvant soustraite de la vie sociale et traite aussi du processus de son entrée dans la vie réelle et sa rencontre avec le monde moderne. Ce processus de transfert à la vie réelle, est basé conformément aux croyances chamanistes sur l'opposition selon laquelle le monde sprituel est supérieur face au monde matériel. En fin de l'analyse sémiotique, la description propre au cinéaste, relative aux relations entre femme et homme aboutit au fait qu'il s'avère que celles-ci s'entreposent aux critiques de la société et que l'entendement du monde sprituel devant le monde matériel de l'Extrême-Orient perd de force et que la suprématie change de main dans le monde moderne coréen, vers la vie matérielle.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :