Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal turizm tanıtımı ve pazarlama yönetimi örgütlenmesi: türkiye için bir model önerisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1, Linköping Üniversitesi2
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Önemli düzeyde gelir üreten bir sektör haline gelmesi ile turizm, küresel düzeyde yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalmıştır. Her geçen gün dünya turizm pastasından daha büyük paylar almak için çabalayan ülkeler, rekabet güçlerini artırıcı yeni yönetim, tanıtım ve pazarlama teknikleri kullanmaya başlamıştır. Ülkelerin kurduğu ve kullandığı turizm tanıtımı ve pazarlama örgütlenmesi sistemleri, sahip olunan turizm ürünlerinin doğru hedef kitleye tanıtılmasını kolaylaştırarak ülkelerin rekabet gücünü etkilemektedir. Türkiye'nin turizm tanıtımı ve pazarlama örgütlenmesi sistemi, ne yazık ki, mevcut turizm potansiyelinin etkin ve verimli bir şekilde kullanımına olanak tanımamaktadır. Bu doğrultuda mevcut çalışma, dünyadaki turizm tanıtımı ve pazarlama örgütlenmesi örneklerini ve bu konudaki gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye için yeni bir turizm tanıtımı ve pazarlama örgütlenmesi modeli önerisinde bulunmayı amaçlamıştır. Çalışma, Türkiye'ye özgü, ülkenin uluslararası turizm pazarlarındaki pazar payını ve rekabet gücünü arttıracak bir tanıtım ve pazarlama modeli önerisi ortaya koyma çabası ile önemli görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'deki turizm potansiyelinin kullanılabilmesi için bir dört basamaklı model oluşturulmuştur. Bu basamaklar, en alttan üste doğru, Yerel Destinasyon Yönetim Örgütü, Destinasyon Yönetim Örgütü, Bölgesel Turizm Koordinasyon Örgütü ve Ulusal Turizm Örgütü şeklinde sıralanmaktadır. Öne sürülen bu basamaklardan en önemlisi Destinasyon Yönetim Örgütü seviyesi olarak görülmektedir. Çalışmada ayrıca "Destinasyon Yönetim Örgütü"nün operasyonel ve idari birimlerine ilişkin detaylara da yer verilmiştir. Model, Türkiye'deki mevcut ulusal turizm örgütünde yapısal değişiklikleri öngörmektedir. Modelin yerelden ulusala, her bir turistik çekim merkezinin etkin bir şekilde tanıtımı ve pazarlamasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Since tourism has been generating important amount of income in the balance sheets of nations, its market has experienced a vigorous international competition. Therefore, nations who want to increase and to sustain their competitiveness in this market craft organizations of tourism publicity and marketing management. Compared with its competitors, the Turkish system for organizing tourism publicity and marketing is neither effective nor efficient. For this reason, this study aims to propose a new organizational structure to improve the marketing of Turkish tourism. In order to develop this new model, the marketing and publicity organizations of competitor nations, the geographical size of the country, the variety of regions, and tourism products of Turkey were evaluated. The evaluation points to a need for a new organizational model with four levels such as Local Destination Management Organization, Destination Management Organization, Regional Tourism Coordination Organization and National Tourism Organization. In the current system, central ministries are responsible for the marketing of Turkish tourism. But the tourism products of various cities differ from each other. Therefore, Destination Management Organizations seems to be the most important level and they will help to deploy marketing and publicity activities from the central level to the local level. This study will especially focus on the organization structure of Destination Management Organizations. The new model will require numerous changes in the national and local levels of tourism marketing and publicity management of Turkey. Without this restructuring, however, it is difficult to promote the unique national tourism resources (nature, culture) which are based in different cities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :