Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal iletişim aracı olarak lider eşlerinin temsili: 1973 genel seçim çalışmaları örneğinde siyasi lider eşi olarak nazmiye demirel ve rahşan ecevit’in temsili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
250
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın çıkış noktasını, siyasette belirgin olarak göze çarpan bir husus olan kadının ikincil konumu oluşturmaktadır. Yakından bakıldığında kadınların siyasetteki yokluğu ya da siyasal arenada gecikmiş ve sınırlı varlığından hareketle, kadının siyasal yaşama katılımının asgari düzeyde gerçekleştiği sonucuna ulaşmak mümkündür. Çlışmanın amacı, Türk siyasal hayatında lider eşlerine biçilen rolün nasıl şekillendiğini ele almak ve bu role ilişkin bir bakış açısı oluşturmaktır. Analiz kısmında 14 Ekim 1973 genel seçim çalışmalarında, Nazmiye Demirel ve Rahşan Ecevit'in öne çıkan lider eşleri olarak, Türk yazılı basınında nasıl temsil edildiği incelenmektedir. Bu analizde benimsenen yaklaşım, van Dijk'ın ideolojik söylem yaklaşımı ve içerik analizi yöntemlerine dayanmaktadır. Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinde yayımlanan haberler incelendiğinde kadınların, lider eşi de olsalar, siyasal alanda analık ve eşlik rollerinin nitelikleriyle temsil edildikleri bulgulanmıştır. Ancak detaylar incelendiğinde kişisel bazda iki kadın arasında temsil farkı vardır. Mesela Nazmiye Demirel edilgin kimliğiyle eşinin gerisinde duran, tevazu gösteren ve destek olan 'silik' bir siyasi lider eşi olarak; Rahşan Ecevit ise protokol duruşlarının dışına çıkan, aktif lider eşi kimliğiyle temsil edilmektedir. Haberlerde 'en büyük yardımcı', 'bir adım gerisinde' 'yanında' gibi ifadelerin lider eşlerine ilişkin vazgeçilmez sözcükler olarak öne çıkarken, lider eşlerinin kişisel vasıflarına değinilmediği görülmektedir.

Özet İngilizce :

The starting point of this study is woman's secondary position in politics. When considered closely it is seen that woman's participation in politics is in minimal level. The aim of this study is to argue out that how appraisal role of leader's wife in Turkish political life. In the analysis it is investigated that how Nazmiye Demirel and Rahşan Ecevit are presenting as leader's wife in Turkish print media in the general selection of 14 October 1973. The understanding which is adopted in this analysis is bide to the methods of van Dijk's ideological discourse understanding and contents analysis. When the news analyse which is put into print in Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and Tercüman newspapers, it is find out that women conserve quality and function of motherhood and parity roles. There is presentation difference between two women in personel area. For example Nazmiye Demirel is presented as a leader's wife who stand husband's back with passive identity and sustain her husband; Rahşan Ecevit is presented as an active one who divagate from protocol position. It is seen that such expression like 'help', 'one step back', 'beside', 'foremost assistant' are stick out as the indispensable words in news.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :