Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklam müziğinde kültürel motiflerin kullanımı ve marka kişiliğinin sunumu

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

Reklam, insanın günlük yaşamının neredeyse her anına nüfuz etmiş bir olgudur. Reklamı oluşturan temel unsurlar, insanın algısını inşa eden duyular ile eşleşir. Reklamda görme duyusuna yönelik yazılar, şekiller, renkler, nesneler söz konusu iken, duyma duyusuna da sesler, müzik veya sessizlik hitap eder. Reklamda görsel öğeler de dikkate alınarak kullanılan reklam müziği; stratejik olarak ürünün, markanın, kurumun tanıtılmasına ve hatırlanmasına, uzun dönemde ise hedef kitlenin zihninde bir marka kişiliğinin oluşmasına yardımcı olur. Reklamın hitap ettiği hedef kitlenin kültürel anlamda sahip olduğu değerlerin, gelenek ve göreneklerin, reklamda görsel unsurların yanı sıra müzik olarak da formüle edilerek kullanılabildiği görülmektedir. Reklam müziğinde yer verilen bu kültürel motiflerin de markanın ve dolayısıyla da marka kişiliğinin sunumuna yardımcı olduğu ifadesinin doğruluğunu ortaya koymak üzere gerçekleştirilen bu çalışmada; Türk kültürü açısından önem taşıyan bir dönem olan Ramazan ayının içindeki üç haftada, televizyonda üç ulusal kanalda, izlenme oranlarının yüksek olduğu prime time saatleri içinde yayınlanan reklamlar arasından seçilen örneklem üzerinde bir içerik analizi yapılmıştır. 112 reklamdan 28 reklamda reklam müziğinde Türk müziğine özgü çalgılardan yararlanıldığı, bu etkileşimin reklamda 'samimi' bir marka kişiliğinin sunumuna yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Advertising influences almost all of the daily life of human. The basic elements in the advertisement match with the senses that compose human perception. While text, graphics, colors and objects are directed towards the sense of sight; sounds, music or silence are directed towards hearing. Music in advertisement which is used by taking into consideration the visual elements in advertisements helps to promote product, brand and corporation strategically and be remembered by the consumers. It also helps to form the brand personality in the mind of target audience in a long period. The values, traditions and customs that the target audience of the advertisement has, can be formulated and used in advertisement as music besides the visual elements. The cultural motifs that are used in music in advertisement support the presentation of the brand and brand personality. In order to demonstrate the accuracy of this statement, in this article, the sample of TV commercials which were broadcasted in three weeks in Ramadan, which is an important month for Muslims, was analyzed by content analysis. 112 sample commercials were broadcasted in three national channels in prime time. It's concluded that Turkish musical instruments were used in 28 commercials and this use helps to present the 'sincere' personality of the brand.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :