Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama iletişiminde sürdürülebilir tüketim olgusuna farklı bir bakış: ernest callenbach ve ekotopya yapıtı üzerine hermeneutik okuma çalışması

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstri devrimine bağlı ekonomik ve teknolojik ilerlemeler, tüketim odaklı kalkınma planlarını da beraberinde getirmiştir. 19. yüzyılın başlangıcına dayanan bu süreç günümüzde insanlığı tehdit eden ekolojik sorunları hazırlayan toplumsal değişimlerin başlangıcı olmuştur. Ancak toplumsal yaşamı etkileyen çevresel sorunların pazarlama iletişimi alanında tartışılmaya başlanması çok daha yakın tarihlidir. Bu makalede yeni pazarlama stratejilerinde ön plana çıkan 'sürdürülebilir tüketim' ve 'etik tüketici' kavramlarının teorik altyapısı siyasal, tarihsel ve toplumsal gelişmeler ışığında verilmektedir. Ayrıca felsefi ve siyasal bir düşünce biçimi olan ütopya geleneğine ait 'ekolojik ütopyalar', tüketim kültürü ve değişen tüketici davranışları ile ilişkisi ele alınarak incelenmiştir. Amaçlanan, toplumsal düzenin eleştirisini içeren ütopik işlevin, etik tüketim kavramını hazırlayan süreçteki önemine vurgu yapmaktır. Bu nedenle, pazarlama iletişimi ve ütopya literatürü ışığında metinlerarası bir okuma ile Ernest Callenbach ve Ekotopya adlı eseri incelenmiştir. Yazar ve eserin seçilmesinin amacı sürdürülebilir toplum inşaasına yönelik iktisadi ve siyasal çözüm odaklı ekolojik önerileri ile 20. yüzyıl ütopyalarının paradigmasını yansıtmasıdır. Böylelikle farklı disiplinlerle pazarlama iletişimi teorilerini yeni bir okumaya tabii tutarak sosyal bilimler literatürüne nasıl katkı sağlanabileceği tartışmaya açılmaktadır. Bu betimsel çalışmada yöntem olarak yorumcu sosyolojinin alanına ait hermeneutik yaklaşım kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Economical and technological developments according to the industrial revolution that brings improvement plans which were focused on consumption. This duration which has been started with the beginning of 19 th. century to the current days, is the inception of ecological problems that as a threatment for human being, prepeared social changings. However enviromental problems that affect social life, take place as a debate in marketing communication is not so far past. In this research, theorical substructures of 'sustainable consumption' and 'ethic consumer' consepts which are put forward in marketing strategies were given with historical, social and political improvements. Furthermore the research was studied on ecological utopias as philosophical and political ideas belong to utopia tradition according to consumer culture and changing consumer behavior. The aim of the research, is emphasizing on the importance of utopic function during the preparation of ethical consumption which contains critiques on social regulation. For this reason, Ernest Callenbach and his work Ecotopia was dealed with an intertextual reading according to marketing communication and utopia literature. The aim of choosing this writer and his work is, reflecting the idea of 20 th. century utopias and ecological offers about social and political problems for sustainable society construction. So both different diciplines and marketing communication theories were read together and came up for discussion to contribute on social science literature. In this research, hermeneutic approach belongs commentator sociology was used as a methodology.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :