Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

New communication trend of the corporations: corporate social responsibility - an analysis regarding corporate social responsibility consciousness of the corporations having the highest corporate reputation in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Corporate social responsibility campaigns which are one of the most fundamental determinative subjects in the connection of a corporation with the world and one of the most important parameters of corporate reputation are a long-term communication system. When we look at history, we see that the elements encouraging humans to social behaviours dated back centuries ago. Corporate social responsibility incorporates many studies such as making studies within the framework of ethical rules and preparing voluntary social campaigns other than obeying to the laws. Also, corporate social responsibility not only includes obeying to the legal and economical obligations but also proactive and voluntary administration efforts regarding social and environmental problems. This study aims to reveal the viewpoints of the corporations of the highest standing in Turkey to CSR enterprises. Corporate social responsibility enterprises-related principles, strategies, social enterprise fields and evaluations of public relations implementers of "The Most Admired Companies in Turkey", determined by Capital Monthly Business and Economy Magazine in 2008, will be presented. Therefore, a status determination study was performed by having a thorough interview with public relations' implementers that develop more integrated management policies by taking into consideration projects providing benefits to society and all the social stakeholders and the environment, and contribute to excellent communication and accordingly the development of corporate reputation.

Özet İngilizce :

Bir kuruluşun dünya ile bağlantısında en temel belirleyici hususlardan ve kurumsal itibarın en önemli parametrelerinden biri olan kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları, uzun vadeli bir iletişim sistemidir. Tarihe baktığımızda insanları sosyal davranışlara teşvik eden unsurların yüzyıllarca geriye uzandığını görmekteyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk; yasalara uygun hareket etmek dışında etik kurallar çerçevesinde çalışmalar yapmak, gönüllü sosyal kampanyalar düzenlemek gibi birçok çalışmayı içinde barındırmaktadır. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk sadece yasal ve ekonomik yükümlülüklere uymayı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel problemlerle ilgili proaktif ve gönüllü işletme çabalarını da içermektedir. Bu çalışma, Türkiye'de itibarı en yüksek kurumların, kurumsal itibarın en önemli parametrelerinden biri olan kurumsal sosyal sorumluluk iletişimine bakış açılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi'nin Aralık 2008'de belirlediği "Türkiye'de İtibarı En Yüksek Firmalar"'ın topluma yarar sağlayan projeler ve tüm sosyal paydaşları ve çevreyi de dikkate alarak daha bütüncül işletme politikaları geliştiren, mükemmel iletişimi ve buna bağlı olarak kurumsal itibarın oluşumuna katkıda bulunan halkla ilişkiler uygulayıcıları ile derinlemesine görüşme yapılarak bir durum saptaması yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :