Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mpeg–4 video standardı ve iletişim endüstrileri üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Video kodlama standartları, gelişmiş resim kalitesi, yüksek kodlama verimliliği ve iletimde hatalara karşı direnç gibi çeşitli nedenlerle geliştirilmektedir. MPEG–4 standardı, bu amaçları içermekle birlikte, MPEG–1, MPEG–2, H.263 gibi daha önceki standartlardan farklı olarak, ayrıca çoklu ortamlarda kullanıcının içerikle etkileşim deneyimlerini ve heterojen yapıdaki ağ ortamlarında farklı niteliklere sahip araçların doğrudan aynı görsel içeriğe erişme yollarını geliştirmek üzere tasarlanmıştır. MPEG– 4 resmi bir standart olarak 2000 yılında duyurulmuştur. Ancak geçen süre içinde iletişim endüstrilerinin teknoloji ve içerik üretici, dağıtıcı ve tüketici cephelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle sürekli olarak yeni araçlarla donatılması gerekmiştir. En son ITU–T'nin H.264 standardı ile birleştirilen MPEG–4, önümüzdeki yakın süreç içinde elektronik kitle iletişimden telekomünikasyona kadar bir dizi endüstri üzerinde köklü ve önemli değişikliklere yol açabilecek potansiyel uygulama tiplerinin önünü açmaktadır. Bu bağlamda, araştırma, ilgili teknik dokümanların, uygulama örneklerinin ve söz konusu teknolojinin gelişimine ilişkin uluslararası literatürün karşılaştırmalı incelemesine dayanmaktadır. Bu inceleme, iletişim endüstrilerinin teknolojik dönüşümü üzerindeki olası etkileriyle birlikte, MPEG‐ 4'ün çekirdek bir teknoloji olarak merkeze yerleştirildiği bir kavramsal model eşliğinde bir projeksiyon sunmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Video coding standards have been developed for various reasons like advanced picture quality, high coding efficiency and error resilience in transmission etc. Besides these objectives and differing from former standards like MPEG–1, MPEG–2 and H.263, MPEG–4 has also been designed to improve user's interactive experiences with content of multimedia and direct accessing ways of different media types to visual content in a networked media environment which have heterogeneous structures. MPEG–4 was officially introduced in 2000. However, since first introduction, it has been improved with new tools because of the developments occurring at the side of the technology manufacturers, content producers, distributors and consumers of communication industries. MPEG–4, combined with H.264 of ITU‐T at last, enables new potential application types which may cause radical and important changes in different sectors from electronic mass communication to telecommunication in near future. In this context, the research is based on a comparative study of relevant technical documents, implementation samples and international literature about discussed technological progress. The study aims to provide a projection along with a conceptual model in which MPEG‐4 is centrally positioned as a core technology with its possible effects on technological transformation of communication industries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :