Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medyada (basın) eğlenceyle sunulan ideoloji anadolu’da vakit gazetesinin bulmacası üzerine bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Medya organizasyonları ve basın kuruluşları toplumsal yapıda enformasyonun dolaşımını sağlamakla birlikte çeşitli düşüncelerin ve ideolojilerin üretimini de gerçekleştirmektedir. Genel olarak günümüz kitle iletişim araçları/teknolojileri aracılığıyla kurgulanan haber, film, çeşitli televizyon ve radyo programları, bilgisayar oyunları ve gazeteler tarafından oluşturan içeriklerin hemen hemen hepsi topluma ideoloji aktarmaktadır. Son zamanlarda ise gazetelerde yayınlanan boş zaman etkinliği olarak nitelendirilen bulmacaların da ideoloji ürettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, genel olarak basının, ideoloji üretiminde eğlence araçlarını nasıl ve ne yönde kullandığı üzerinde durulacaktır. İdeoloji kavramı açıklandıktan sonra, basının ideoloji üretimine değinilecektir. Eğlencenin kültürel bir endüstriye dönüşümü bağlamında, kitle kültürü, popüler kültür ve kültür endüstrisi kavramları üzerinde durulacaktır. Ayrıca eğlence kültürünün içeriğini oluşturan, müzik, sinema ve dizi filmleri, bilgisayar ve atari oyunları, gazetelerin metinsel ve görsel içeriklerinde ideolojik kurgulara değinilecektir. Çalışmanın analizini Anadolu'da Vakit gazetesinin Cumartesi günleri yayınlanan çengel bulmacasının bir aylık süreci oluşturmaktadır. Ayrıca çeşitli tarihlerde yayınlanan bulmacalarının içerikleri nicel ve nitel/göstergesel anlamda analiz edilerek, ideolojinin bulmacalarla nasıl üretildiği tespit edilecektir. Öte yandan bulmacaların toplumlar ve mikro ölçekte insanlar üzerindeki etkisine değinilecektir.

Özet İngilizce :

The media organizations and press constitutions provide the production of various ideas and ideologies besides their provision to information cycle in social structure. In general, almost all concepts of news, movies, various television and radio programmes, computer games and newspapers that are designed by means of today's mass media/technologies have fell into a form of spreading idea to society. Recently, it has been observed that also the puzzles published at newspapers and which are called leisure entertainment has became means of producing ideology. In this study, it will be stated how and why the press uses these kinds of entertainment means in the process of ideology production. The ideology concept will be defined and afterwards the ideology production process of press will be explained. Mass culture, popular culture and cultural industry concepts will be emphasized regarding the transformation of entertainment to an industry. Moreover, the ideological constructs will be referred in the textual and visual concepts of music, cinema and serials, computer and atari games and newspapers those compose the content of entertainment culture. The analysis of the study consists of a monthly process of Anadolu'da Vakit newspaper's cross word puzzle published on every Saturday. Also, contents of some other cross word puzzle's that are published in various periods are analyzed, in terms of quantitative and qualitative/ semiological and how an ideology is produced with puzzles. On the other hand, the effects of puzzles on societies and on people in terms of micro level will be mentioned.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :