Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurum kültürü analizi: otomotiv sektörüne yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde küreselleşme sürecinin etkisiyle sürekli değişen koşullar kurumların yönetim felsefelerinde de bazı farklılaşmaları zorunlu kılmıştır. Yönetim anlayışının değişmesiyle gerçekleşen en önemli farklılık insan odaklı bir yaklaşımın kurumlar üzerinde etkili olmasıdır. Bu bağlamda kurumların amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin oluşturulmasında kurum kültürünün önemi ortaya çıkmaktadır. Kurum kültürü, sadece çalışanların benimsedikleri davranış normları değildir. Aynı zamanda kurum kültürü, yöneticilerin de benimsedikleri her kurumda farklılaşan kuruma özel unsurlardan oluşmaktadır. Bu nedenle kurum kültürünün, kurum içindeki hiyerarşide en üst düzey yöneticiden en alt birimdeki çalışana kadar aynı şekilde benimsenip yönetilmesi gereklidir. Bu doğrultuda kurumsal amaçları gerçekleştirmek, iyi planlanmış stratejilerle mümkündür. Bu nedenle kurumun kültürü ve stratejisinin uyumlu bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu araştırmada kurumda çalışan personelin kurumsal uygulamalara ilişkin algıları araştırılmış ve bu doğrultuda kurumun nasıl ve ne düzeyde bir kültüre sahip olduğu belirlenmiştir. Kurum kültürünün belirlenmiş olmasının etkisi oluşturulacak yeni stratejik planlar için yol gösterici nitelikte olabilir. Bu araştırma, Türkiye'de otomotiv sektöründe 15 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren yabancı bir firmanın kültür analizi gerçekleştirilerek hazırlanmıştır. Uygulanan anket formu; İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe ve Çetin Bedestenci'nin Kurum Kültürü adlı kitabından araştırmaya konu olan firmaya uyarlanarak hazırlanmıştır.

Özet İngilizce :

Globalization process forces corporations to change their management philosophies. The most important divergence in the field due to changing management philosophies is the human oriented approach. Certainly this reveals the importance of corporate culture in planning corporate acitivities and long term organizational goals. Corporate culture is not only a set of behavioral norms adopted by its staff. It also comprises of many components specific to corporates which makes one different from others. Therefore, it's essential to adopt and manage corporate culture in a same fashion from top to bottom throughout the hierarchy. Achieving long term organizatioal goals would only be feasible with well planned strategies. Therefore the culture and the strategy of the corporation should be parallel. The perception of the personnel in the corporation had researched and the culture and its level was defined by those results. The definition of the culture could affect the formation of the new strategic plans of the corporation. This research had been carried out in order to analyse the corporate culture of a foreign automobile firm which has been running in Turkish automotive sector for about 15 years. The questionnaire is adapted from "Corporate Culture" book of İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe and Çetin Bedestenci.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :