Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Koloni dönemi fransız sinemasında oryantalist temsil; pépé le moko filmi örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sanat Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

Oryantalizm, Batılının Batılı olmayanı yani 'Öteki'ni kendi ihtiyaçları, algısı ve kültürü doğrultusunda betimlemesidir. Oryantalizm dünyaya insanların ne hakkında ve nasıl düşünmeleri gerektiğini dikte ettiren çeşitli 'temsil'leri içinde barındırmaktadır. Bu düşünce biçiminin uygulanmasında Batı kendi kolonyal amacına uygun söylemleri hiyerarşik üstünlüğüne vurgu yapan kavramlar yoluyla kullanmaktadır. Batı'nın üstün ve ileri, Doğu'nun aşağı ve geri olduğunu sürekli tekrarlayan koloni söylemi geçmişten günümüze edebiyatla, resimle, fotoğrafla birlikte sinema filmlerinde de sıkça kullanılmıştır. Özellikle ırklara dair temsillerin sunumu sinema filmlerinde en çok göze çarpan örneklerden olmuştur. Koloni dönemi Fransız sineması tarafından hazırlanmış Pépé le Moko filmi görsel düzenlenişi açısından Afrikalı ve Doğulu temsillerin olumsuz (ırkçı, ötekileştirici) kalıplar olarak sunulduğu filmlerin başında yer almaktadır. Filmde sunulan oryantalist temsiller; öykü, karakter ve mekan açısından söylem analizi yöntemiyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece Batılı gözüyle Doğulunun (ötekinin) nasıl yaratıldığı ve nasıl etkileyici bir gerçeklik haline dönüştürüldüğü sergilenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Orientalism, for the West, is a description of Non-Western as 'the others', according to their own needs, perception and culture. Orientalism contains various 'representations' that dictate world in large ways to think. In the implementation of this mindset, the West makes the use of discourses in line with its colonial purposes through concepts that emphasize its hierarchical superiority. In the past, the colonial expressions suggesting that the West is superior and advanced while the East is inferior and undeveloped have been used repeatedly in cinema as well as literature, painting and photography. Especially, representations of races have been the most substantially exemplified in cinema. The film Pépé le Moko of the French colonial period cinema is among the top movies where the African and Eastern representations have been presented as negative (racist, othering) patterns in terms of its visual structuring. The orientalist representations in the film were intended to reveal method in terms of story, character and place through discourse analysis. Thus, it has been exhibited how the Eastern has been created from the western point of view and as such, converted into a striking reality.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :