Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitle iletişim araçlarındaki eğlence içeriklerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar hakkında bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Eğlencenin gerek kitle iletişim araçlarındaki, gerekse gündelik yaşamdaki rolü giderek artmaktadır. Bu artış, eğlencenin birey ve toplum üzerindeki etkilerininde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarının birincil kitlesel eğlence aktarıcısı konumunda bulunması, iletişim alanında eğlence olgusuna yönelik akademik çalışma ihtiyacını artırmıştır. Söz konusu ihtiyaçtan yola çıkan bu makale, eğlence alanındaki mevcut çalışmalar temelindeki kuramsal yaklaşımlar hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, eğlence kavramı, eğlence olgusunun sanat ve enformasyon karşısındaki konumuyla birlikte tartışılmıştır. Kavramla ilgili tartışmaları, eğlencenin birey ve toplum üzerinde yaptığı etkilere yönelik değerlendirmeler izlemiştir. Eğlencenin etkileri psikolojik, kültürel ve ideolojik olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır. Psikolojik etkiler başlığı altında, ağırlıklı olarak medya psikolojisi alanındaki akademisyenlerin eğlence konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirdikleri psikolojik etki modellerine yer verilmiştir. Kültürel etkiler bölümünde, kitle iletişim araçlarında sunulan eğlence içeriklerinde kullanılan kalıp yargılar,- cinsellik ve şiddet içerikli eğlence programlarının izleyiciler üzerindeki etkisi ve eğlence endüstrisiyle iç içe bir olgu olan magazin kültürü tartışılmıştır. İdeolojik etkiler ise, eğlencenin bilinç yönetimindeki rolü vurgulanarak ele alınmıştır. Son olarak, eğlence endüstrisi gelişimi, ayırt edici özellikleri ve küresel ekonomideki payına işaret edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The role of entertainment in both the mass media and daily life, and its effects on individuals and societies, is growing. The fact that the mass media is the primary entertainment provider today increases the need for academic research on entertainment. This article, arising from such need, aims to evaluate the theoretical approaches made to entertainment. Accordingly, in this article, the concept of entertainment is discussed with a special emphasis on the relationship of entertainment with art and information. Then, the psychological, cultural and ideological effects of entertainment on individuals and society are addressed. Psychological effects mainly contain the models developed as a result of research by media psychology scholars on entertainment. Cultural effects are discussed with respect to the stereotypes used in entertainment media, the effects of sexual and violent content of entertainment media on audiences, and the celebrity culture. Ideological effects are addressed with a special emphasis on the impact of entertainment on political manipulation of the masses. Finally, the entertainment industry is discussed with specific reference to its origins, distinctive features and its share in the global economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :