Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Itibar çalişmalarinin yeni bir boyutu olarak ülke itibari: iç hedef kitle olarak yönetilenlerin ülke itibarina yönelik algisi üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Ülke itibarı, itibar çalışmalarının yeni bir boyutu olarak halkla ilişkiler disiplini kapsamında incelenmeye başlanmıştır. Ülke itibarını konu edinen akademik çalışmaların sayıca azlığı dikkat çekmekle birlikte, bu alandaki çalışmaların, bir ülkenin itibar açısından diğer ülke vatandaşları tarafından ne şekilde algılandığı üzerine odaklandığı görülmektedir. Ülke itibarı algısının tespit edilmesinde, bir ülkenin iç hedef kitlesi olarak tanımlanabilecek kendi vatandaşları tarafından ne şekilde değerlendirildiği de önem taşımaktadır. İç hedef kitle olarak yönetilenlerin ülke itibarına yönelik algısını tespit etmeyi amaçlayan çalışma kapsamında İstanbul ilinde bir araştırma gerçekleştirilmiş ve katılımcılara, ülke itibarı bileşenlerine yönelik soruların yer aldığı anket formu dağıtılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ülke itibarının duygusal ve kültürel çekicilik bileşenlerine yönelik olumlu bir algının bulunduğunu ve fiziksel, finansal, sosyal çekicilik ile liderlik çekiciliği bileşenlerine yönelik nötr olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşımın olduğunu ortaya konmuştur. Türkiye dışında farklı bir ülkede yaşamak isteğini belirten kişilerin bu isteklerinin, Türkiye’nin fiziksel, sosyal, finansal ve liderlik çekiciliğine sahip olmadığını düşünmelerinden kaynaklandığına ve kamu kurumları tarafından çağdaş halkla ilişkiler anlayışına uygun çabaların ortaya konmasının yönetilenlerin ülke itibarı algısının şekillenmesi üzerindeki etkisine yönelik verilere de ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Country reputation has started to be examined in public relations discipline as a new dimension of reputation studies. Rareness of academic studies which are about country reputation draws attention. Also, these studies focuse on how a country is perceived from reputational perspective by citizens of other countries . To determine a perception of a country reputation, it is significant to present how a country is evaluated by its citizens who can be identified as an internal public audience. In order to demonstrate significance of this statement, in this article, a research has carried out in Istanbul. A questionnaire form has been designed and questions about country reputation dimensions have asked to participants. Findings have demonstrated that, as internal target audience governed has a positive perception about emotional and cultural appeals, also they have a neutral perception about financial, leadership, social and physical appeals. People who have stated their wish to live in a different country, think that Turkey does not have financial, leadership, social and physical appeals. Moreover, findings point out that efforts towards public relations practices which are proper to contemporary public relations approach by public institutions have influence on a perception of a country reputation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :