Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazetelere ait internet sitelerinde değişim süreci: ‘www.milliyet.com.tr’ örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Yayıncılığı Programı1
Görüntülenme :
227
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet geleneksel iletişim araçlarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bir taraftan e‐posta, eş zamanlı sohbet servisleri ve online forumlarla kullanıcıların iletişimini sağlayan internet, diğer taraftan medya kuruluşları tarafından yeni bir mecra olarak kullanılmaktadır. 1993 yılında başlayan internet gazeteciliği, bugüne kadar büyük gelişme sağlamıştır. Yapılan araştırmalar, 2008 yılında internetin en çok başvurulan haber alma kaynakları sıralamasında ilk kez gazeteleri geçtiğini ve televizyonun ardından ikinci kaynak haline geldiğini ortaya koymaktadır. İnternet, yeni medya türleri arasında sıralanmaktadır. Yeni medyayı üç özellikle (characteristics) açıklayan Rogers, bu özellikleri; Etkileşim (Interactivity), Kitlesizleştirme (Demassification) ve Eşzamansızlık (Asynchronousity) olarak tanımlamaktadır. Araştırmamızda örneklem olarak Türkiye'deki en fazla tıklanan gazete sitesi olan www.milliyet.com.tr ele alınmıştır. Sitenin yayına ilk girdiği 26 Kasım 1996 tarihinden başlayarak, bugüne kadar geçen süre içinde yaptığı yayınlara sitenin arşiv bölümünden ulaşılmıştır. Yayınlanan ana sayfalardan 3 ay arayla örnek alınmış ve bunun sonucunda 49 adet ana sayfa incelenmiştir. Araştırmanın amacı, www.milliyet.com.tr'de 12 yıl içerisinde ortaya çıkan değişimi tespit etmektir. Bu süreçte www.milliyet.com.tr'nin geçirdiği değişimi tespit etmenin, gazetelere ait internet sitelerinin gelişim çizgisini de ortaya koyacağı beklenmektedir. Çalışmada, var olanın saptanması amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Internet has been more widespread comminucation tool than the other traditional mass mediums. Internet provides quick and economic communication to users by e‐mail, chat and online forums. On the other hand it is used as a new medium by other media institutions. Internet journalism which started in 1993, developed rapidly until now. According to the researches, in 2008, internet is ranked as the second most populer information resourses while the most populer is TV. Newspapers could be the third information resources first time. Internet is accepted as new media. According to Rogers new media has three characteristics: Interactivity, Demassification and Asynchronousity. Milliyet's web site was choosen as the sample in our research as it is the most visited Turkish newspaper site in Turkey. Home pages were reached from online archive on Milliyet's web site. Samples was taken from home pages quarterly and 49 home pages were analysed. The main subject of this reasearch is to clarify the differences in Milliyet's website during last 12 years and it will provide us to understand the development stage of the newspapers web sites in Turkey. In the study, home pages are researched with the content analysis method. In our research, content analysis method will be used to appoint the existing.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :