Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Filmlerle iletişim ve yabancilaşma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancılaşma konusu genellikle iktisadi, sosyolojik ve psikoloji boyutlarıyla tartışılmıştır. Oysa bir anlam paylaşımı olarak iletişim, yabancılaşmayla doğrudan ilişkilidir. Buna karşın iletişim ile yabancılaşma ilişkisini, analize filmleri de katarak inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, yabancılaşma kavramını tartışarak, yabancılaşmanın iletişim ile ilişkisini incelemektedir. Buna göre insanın kendi ürettiği sembollerine, medyanın üretim bölgesinde üretilen sembollere yabancılaşması yeni iletişim araçlarıyla giderek yaygınlaşan bir görüngü haline gelmektedir. İnsanlar günümüz dünyasında sembol üretim faaliyetine ve bu bağlamda giderek diğer insanlara da yabancılaşmaktadır. Günlük yaşamda sergilediğimiz gülümsemenin dahi gerçekten insani bir gülümseme olup olmadığı yabancılaşma kavramı çerçevesinde incelenmesi gereken bir konudur. Ancak yabancılaşma sadece yapısal boyutta tartışılamaz. Bunun yanı sıra insanın bir özne olarak iradi yönünü göz önüne almamız gerekir. Yapı ve özne arasındaki ilişki sosyal teorinin ana konularından birisidir. Faillik, yabancılaşma sorununun aşılmasında kilit kavramlardan birisidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Even though the subject of alianetion is directly related to communication, it has been only discussed in terms of economics, socilogical and pysilogical aspects. There are few studies which dealt with connections, by accompanying with movies, between communication and alienation This study discusses the term of alienation and investigates its connection with communication. It may be claimed that media extend alienation, and individuals applying technological media can alienate smybols both they produce and produced in the productions side of media. People increasingly alienate the activity of symbolic production and other people. One should even search the meaning of smiling, a communication act which we make a performance in daily life, in the context of whether or not it is an actual or fake. The alienation concept makes it possible for us to investigate these kind of behaviours. However, we can not this topic not only in the framework of structural aspect. We should take into account the will of power of individiuals as subjects. Social theory, as known, focuses on the relations with structure and agency. Agency is a key term to overcome of the alienation issue.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :