Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrat parti döneminde basın - iktidar ilişkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti (DP) ile dönemin basını arasında yaşanan ilişkileri ortaya koymaktır. 1950'lerde dünyaya hakim olan değişim rüzgarları, Türkiye'yi de etkilemiş, siyasette ve toplumsal yapıda bazı dönüşümlere yol açmıştır. 27 yıl boyunca tek parti idaresi altında hak ve özgürlük mücadelesi vermiş basının, yeni dönemden nasıl etkilendiğini anlamaya çalışmak ise, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. DP dönemini ele alan çok sayıda araştırma olmasına karşın, bu dönemin basın ortamını ele alan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, yapılan bu betimleyici çalışma, bu boşluğu doldurmayı hedeflemesi açısından öneme sahiptir. Geniş bir kaynak araştırmasına dayanan bu çalışma da yer yer arşiv bilgilerinden ve gazete taramalarından da yararlanılmıştır. Çalışma konusu, basın ile iktidar arasındaki ilişkilerin seyrini oldukça iyi ortaya koyması nedeniyle dönemin geçiş dönemleri olan üç başlık altında incelenmiştir. Çalışma, konu başlıkları altında toplanmamış, on senelik dönemi bütün olarak görebilmek ve değişimleri daha iyi saptayabilmek için kronolojiye sadık kalınmıştır. Yapılan bu inceleme sonucunda, basın-iktidar ilişkilerinin bu dönemde de sağlıklı bir zemine oturtulamadığı, iktidarın basının hak ve özgürlüklerini kullanma hakkını, ancak kendi yönetimsel kusurlarını dillendirmemesi ölçüsünde tanıdığı ve buna karşılık basının da tamamı olmamakla birlikte, bazı yayın organlarının iktidar ile maddi çıkarları doğrultusunda iktidar ile girift ilişkiler içerisine girerek, güvenceleri hususunda mücadele etmeyi arka plana ittikleri de görülmüştür. Buna karşın, yayın organlarının çoğunun, iktidarın kurduğu ödül-ceza sistemi olarak özetlenebilecek sisteme boyun eğmediğini ve baskılara karşı kendisinin direnç politikaları ürettiğini ve iktidarın değiştirilmesi yönünde aktif rol üstlendiğini söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

The subject of this study is, to examine the relationship between the press and the Democrat Party which came to power with 1950 elections The changes in world politics has been felt most in this year. According to these changes; political, and social transformations have occurred in Turkey and inevitably the press has been influenced by them. In this study, we try to understand the Turkish press's experience with a different party that had a different rhetoric from the old one. We also want to know, how the press was affected from these transformations and how it was changed. Because of that this descriptive study is very important. This study is based on an extensive literature review and also archieve information and newspaper scans have been used. Subject of study, under three headings which were demonstrated the progress of the relations of the press and the power . They are examined in chronological order to detect the changes. In conclusion, we see that the relationship between press and the power couldn't build a healthy relationship and the ruling party didn't let press to use its rights. However, some publications entered into complex relationships, because of financial interests and they put up their real aims. But most of the press, didn't submit the award-punishment system, produced resistance policies against to the pressures and they assumed active role in changing the power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :