Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet gazetesi’nin kuruluşundan günümüze kısa tarihi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, Cumhuriyet gazetesinin tarihine ilişkin kısa bir bilgi vermektir. Cumhuriyet rejiminin kurulmasına tanıklık eden ve yayın politikasını bu ideallerle biçimlendirerek, siyasi gündeme pozisyonu gereği bazen tanıklık, bazen de etki eden Cumhuriyet'in 85 yılı araştırılmıştır. Basın tarihi üzerine yapılan çalışmaların çok sayıda bulunmasına karşın, bir gazetenin tarihi üzerine yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Gazeteler üzerine yapılan çalışmalar ya bir dönem ile sınırlıdır ya da belli bir konu başlığı altında incelenmiştir. Bu sebepler, bu tarz bir çalışmanın yapılmasını anlamlı kılmış ve gazeteye ilişkin betimleyici bir çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamının geniş olması, bazı konularda detaya girilememesine yol açsa da, bilgilerin çoğu bir kaç kaynak üzerinden araştırılarak paylaşılmıştır. Siyasi tarihe katkısı olan bir gazetenin, toplumsal değişim süreçlerinde nasıl etkilendiğini anlamak ve geçirdiği değişimleri gözlemlemek, çalışmanın önemini ortaya koymakta ve çalışmanın gerek basın tarihi literatürüne, gerek siyasi literatüre katkısını göstermektedir. Çalışma sonucunda; gazetenin yayın politikasında bazı siyasi tutarsızlıklar olmasına karşın, kuruluş misyonu olan Atatürk ilke ve devrimleri konusundaki hassasiyetini günümüze kadar koruduğu düşüncesine varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The subject of this study is giving a short information about Cumhuriyet newspaper's history. We studied on the 85 years of Cumhuriyet newspaper. This newspaper was witnessed Republic regime's establishment and it was shaped its publication policy with Repuclic regimes' ideals. Because of its political situation, sometimes the newspaper effects the agenda, sometimes imposes from the agenda. Although there are a lot of studies about press history, there is a little study about a newspaper's own history. The studies about a newsapaper are bounded with a term or a specific subject. These causes are making our study meaningful. We did a descriptive analysis. Nevertheless, we couldn't make detailed analysis, because of the wide scope of the study, but we investigated most of the information through different sources. It is important for us to see how the newspaper is affected from the social changes and to see and observe the changes on it, because of its contibution to political history. In conclusion we saw that,there are some political inconsistencies in the paper's publication policy but the newspaper maintains its accuracy on Atatürk's principles and reforms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :