Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Control of the crisis of codes in communicative institutional spaces

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Today codes are appropriated and controlled through the repetition of forms in communicative institutional spaces for the benefit of the capitalist flux. As contemporary capitalism operates with the problem of capturing innovation as well as difference in creative collaborations, the 'unrecognized' is attempted to be inserted into the cycles of production and reproduction as well. The main objective of this paper is to search how codes capture, (dis)order and transform knowledge, forms and the unrecognized so that the same things end up coded differently by repeating the existing dynamics. This is also a query about the production of codes. To construct the link between production, repetition and codes, first, we will make a distinction about the notion of repetition by using the concepts of ‚bare‛ and ‚covered‛ repetition that Deleuze has proposed. This will also create the imperative link to make a distinction between two interlocking production assemblages, which we conceptualize as ‚bare production‛ and ‚covered production‛. Control of the crises of codes in communicative institutional spaces will be discussed by focusing on the artworks of Tino Sehgal within The Modern Art Museum of New York, Guggenheim Museum New York and Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Günümüzde kodlar, iletişimsel kurumsal alanlarda formların tekrar edilmesiyle kapitalist sermaye akışı yararına mal edilmekte ve denetim altına alınmaktadır. Güncel kapitalizm bir yandan inovasyonu ve farkı yakalama sorunuyla işlerken, öte yandan 'tanınmayan' da üretim ve yeniden üretim döngüsü içine sokulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı, kodların bilgiyi, formları ve tanınmayanı nasıl yakaladıkları, düzenledikleri, bozdukları ve dönüştürdüklerini ve böylelikle aynı şeylerin tekrar edilmelerine rağmen nasıl farklı bir şekilde kodlanabildiklerini incelemektir. Bu aynı zamanda kodların üretimi ile ilgili de bir sorgulamadır. Üretim, tekrar ve kodlar arasındaki bağlantıyı inşa edebilmek için öncelikle Deleuze'ün önerdiği ‚basit ve örtülü tekrar‛ kavramlarını kullanarak tekrar nosyonu ile ilgili bir ayrım yapacağız. Bu aynı zamanda ‚basit üretim‛ ve ‚örtülü üretim‛ olarak kavramsallaştırdığımız birbirine bağlı iki üretim düzeni arasında yapılması zorunlu olan bağlantıyı da yaratacak. İletişimsel kurumsal alanlarda kodların kriz denetimi, bu bağlamda Tino Sehgal'in The Modern Art Museum of New York, Guggenheim Museum New York ve Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris'teki sanat işlerine odaklanılarak tartışılacak.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :