Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2006 yılında cumhuriyet hürriyet ve zaman gazetelerinde çıkan mağdur ve şüpheli konumundaki çocuklara ilişkin haberler

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın hedefi üç farklı gazetenin çocuk haberlerine yer veriş biçimlerini değerlendirerek, olası farklılıkları belirlemek ve söz konusu farklılıkları, çocuğun zarar görebilirliği bakımından incelemektir. Bu amaçla Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yer alan çocuk haberleri incelenmiştir. Önceden yapmış olduğumuz pilot çalışmanın sonuçları doğrultusunda anılan üç gazete seçilmiştir. Pilot çalışma, aynı çocuk haberinde en büyük ifade farkının bu gazeteler arasında olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın hedefinin çocuğun zarar görebilirliğini ortaya koymak olması bakımından, aynı haberi zıt üslup ve ifade ile sunan gazeteler seçilmiştir. Bu gazetelerdeki çocuk haberleri içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Anılan süre içinde üç gazetede 1006 çocuk haberinin yayınlandığı tesbit edilmiştir. En önemli bulgulara baktığımızda çocukların en çok adli haberlerde yer aldığı ve çocukların başarısına ilişkin haberlerin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen bazı haberlerde çocuğun kimliği ve fotoğrafı açık, bir kısmında da kısmen açık bir biçimde belirtilmiştir. Çocukların önemli bir bölümü haberlerde suç mağduru konumunda yer almaktadır. Çoğunluğu üçüncü sayfada yer alan haberlerde suç mağduru ve şüpheli çocukların kimliklerinin sosyal çevreleri tarafından tanınmalarına yol açabilecek şekilde verildiği görülmektedir. Çocukların suç mağduru ya da şüpheli konumunda oldukları haberlerde çocuğun kendisinin ve ailesinin kimliğinin ya da fotoğrafının gerektiği şekilde verilmediği gözlenmektedir. Fotoğraf kullanımı ve kimlik konusunda en duyarlı gazete Cumhuriyet gazetesidir. Ancak bu gazetede yer alan çocuk haberi sayısının azlığı göz ardı edilmemelidir. Hürriyet gazetesinin bu konuda çok fazla özen göstermediği gözlenmektedir. Çocukların büyük bir çoğunluğu için herhangi bir tanımlama kullanılmazken, şüpheli konumunda yer alan çocukların tamamına yakını için olumsuz tanımlamaların kullanıldığı tesbit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aims of this study is assessing the forms of children news in three different newspapers, determining possible differences and analysing this differences in terms of the possibility of children damage. For this purpose child news in ideologically different newspapers Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman between July,1 2006 and December,31 2006 had been examined. The mentioned three newspapers were selected in accordance with results of the pilot study. The pilot study introduced that the bigest declaration difference is between this newspapers. Due to the fact that the aim of the study is introducing the possibility of children damage, the newspapers which present the same news with different declaration and style was selected. Mentioned news had been determined by using the content analysis method. During the mentioned period it is determined that 1006 news had been pressed in three newspapers. Looking at the most important findings, it is seen that children had been mostly mentioned in criminal news and news about their success are nearly none. Although it has been ruled by law and legislation, in some news children's identity and photo had been fully mentioned and in some partly mentioned. Mostly taking part in third page news it is seen that identity of victim and suspect children had been mentioned in the way to be recognised by their social environment. It is seen that children's own or their familie's identity or photographs are not pressed properly in the news that children are victims or suspect. The most sensitive newspaper about photos and identies is Cumhuriyet. However the paucity of the child news, which are pressed in this newspaper, should not be ignored. It is observed that Hürriyet is not careful enough about this topic. Nonetheless for most of the children a description is not used; it is determined that nearly all of the children in the position of suspicious negative descriptions had been used.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :