Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sünni siyaset düşüncesinin tarih içindeki gelişimi ve etkinliği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Hilafet kurumu, Müslümanların tarihsel süreç içerisinde ortaya koydukları siyasal pratiklerini temsil etmektedir. Bu kurumun Hz. Peygamberden sonra başlayan süreçle birlikte siyasal iktidarı elinde bulunduran güçlerin içinde bulundukları şartlar ile kendi eğilimleri çerçevesinde şekillenerek 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Bu makalede Hz. Peygamber öncesi Arap siyasal pratikleri, bu siyasal pratiğin fetret dönemine girmesi, ilk halifeler dönemindeki siyasi tecrübenin ana belirleyici tarz-ı siyasetleri, Emevî, Abbasî ve Osmanlı siyaset tecrübelerinin Hilafet olarak kurumsallaşmasının özet bir tasviri ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The institution of caliphate represents the political practices of Muslims that they have brought up through their histories. This institution has a long history that started after the Prophet and continued with the circumstances the political powers of command were in and their own initiative and political views until the beginning of 19th century. In this article, a compendious depiction of Arabic political practices before the Prophet, the power vacuum of this political practice, main-stream political styles during the practices of the first four caliphs and the institutionalization of Umayyad, Abbasid and Ottoman political experiences has been undertaken.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :